Diskuze o životě současném i budoucím

Diskuze o životě současném i budoucím

Sejdou se nositelé původní linie matky Země a duchovního dědictví: mamové a saha kmene Kogi – Wiwua, uznávaná spirituální učitelka z Brazílie a klinický psycholog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Možná by takhle mohl začínat nějaký uvědomělý vtip, nicméně právě takto bude vypadat unikátní podvečerní setkání, které proběhne v Praze 31. srpna od 18:00. Ačkoliv osnova večera zůstane pomyslně otevřenou až do poslední chvíle, to aby mohla přijít témata, která budou pro publikum aktuální, není pochyb o tom, že se bude jednat o jedinečnou akci, která propojí moudrost původních kmenů s tou soudobou, a že se diskuze dotkne hlubin lidského poznání s filozoficko-psychologickým nadhledem západního světa. Říká se, že existují čtyři kmeny, které drží pomyslnou nit poznání vedoucí až k samotnému počátku stvoření. Jedním z těchto kmenů jsou Kogi - Wiwua, žijící v pohoří Sierry Nevady v Kolumbii. Říká se také, že šamani dokážou bravurně plavat v mystickém oceánu vědomí. Madrinha Darshan z Brazílie právě k takovým patří. Na západě jsou to pak psychologové a filozofové, kteří se snaží pojmenovat a pochopit, oč tu vlastně běží. Pjér la Šéz patří mezi přední hledače odpovědí na nejrůznější otázky týkající se smyslu života a existence, a taky na ty, které ještě nebyly položeny. Do Diskuze o životě současném i budoucím se zapojí Madrinha Darshan, Mamo Awisen Awimaku, Mamo Kunshemaku, Saha Mawekun a Pjér la Šé'z. Akci organizuje nadační fond Sarava Foundation, tentokrát ve spolupráci s nadačním fondem Mosty-Puentes, jež zaštiťuje pobyt indiánů kmene Kogi v ČR. Výtěžek z akce bude použit na podporu brazilských a kolumbijských indiánů. Madrinha Darshan –⁠ Její kořeny sahají do kmene indiánů Guaraní, které se proplétají s italskými osadníky. Darshan je váženou spirituální učitelkou, jejíž učení daleko přesahuje hranice amerického kontinentu. Již desítky let pracuje s léčivými rostlinami, které jsou posvátným spirituálním nástrojem indiánů. Darshan založila medicínské centrum Jardim de Juramidam, které se nachází v Alto Paraíso v Brazílii, kde započala její cesta předávání moudrosti a učení původních obyvatel. Stala se první ženou v linii brazilského synkretického náboženství, která založila vlastní kostel, a která sází vlastní pralesní rostliny, sklízí je a připravuje z nich vlastní medicínu. Kogi –⁠ Wiwua –⁠ Indiáni kmene Kogi žijí v dokonalé rovnováze s přírodou a ekosystémem a upozorňují na to, že lidé ničí svět a je nejvyšší čas to změnit. Země je pro ně živá bytost, Matka a lidi jsou její děti. Lidé tohoto kmene dlouhodobě žili v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejich horský domov umírá a hory vysychají. Příčinu vidí ve vychýlení světa z rovnováhy tím, jak se odchýlili z harmonie přírodních zákonu lidé. Říkají, že nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení, jak zastavit destrukci a obnovit život v rovnováze. Bude jim nasloucháno? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když mohou? Mamo Kunshemakú Kakamukua Nuguetuga je léčitel, Mamo Awisen Awimakú Kakamukua Nuguetuga pracuje s aktivací mysli a její očistou, Saga Mawekūn Shenshina Ulaka pracuje s hlasem a hudebními nástroji pro propojení s veškerým životem. Mamo Rumazhi Kakamukua Sundekama je mladý 23 letý muž, který přemosťuje tradiční kulturu a vliv naší civilizace. Jsou z rodiny Mamo Shibūlata, jednoho z aktérů filmu Aluna. Pjér la Šé'z –⁠ klinický psycholog, herec, hudebník a spisovatel. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Věnuje se také přednáškové činnosti. V obou těchto oblastech je inspirován zejména hlubinnou psychologií a dílem C.G. Junga. Je autorem řady knih mezi něž patří např. psychologická studie Indián či jeho poslední dílo o vztazích mezi božstvím a lidstvím – In Deos aneb skutečný horor.


Lokalita