Národopisné muzeum – Musaion

Na zeleném Petříně v Kinského zahradě se nachází národopisná expozice Musaion Národního muzea. Od roku 2005 sídlí tato expozice v Letohrádku Kinských, nádherné budově v klasicistním stylu. Muzeum se zaměřuje na historii regionální kultury České republiky, konkrétně na materiální i duchovní dědictví, bydlení, zemědělství a zvyky, které souvisejí s moderním způsobem udržování tradičních řemesel a lidových zvyků a oslav. Muzeum pořádá různá společenská setkání, workshopy, folklórní koncerty a výstavy. V budově se dále nachází knihovna, archív, přednáškový sál, muzejní obchod se specializovanými publikacemi a kavárna – čítárna s letní zahrádkou. Pokud se chcete o rozmanité kultuře lidového umění v českých zemích dozvědět více, nezapomeňte národopisné muzeum Musaion navštívit.

Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5, +420 257 214 806, www.nm.cz 

Adresa: [50.078239;14.399128]

V okolí

Go Up