Schwarzenberský palác | Praha
Schwarzenberský palác | detail fasády
Schwarzenberský palác | brána
Schwarzenberg Palace - Národní galerie
Národní galerie v Praze
Schwarzenberg Palace Collections
National Gallery Collections

Schwarzenberský palác

Uvnitř překrásně zrekonstruovaného Schwarzenberského paláce, skutečné perly renesanční architektury, je umístěna stálá expozice Baroko v Čechách. Tento umělecký směr představují tři podlaží paláce plná výtvarného umění, poznatků a historie nevyčíslitelné hodnoty. Dolní podlaží se věnuje baroknímu sochařství a složitým náčrtům monumentálních oltářních obrazů. Mezi nejvýznamnější zastoupené sochaře patří Jan Jiří Bendl, Ferdinand Maximilián Brokoff, Matyáš Bernard Braun, Ignác František Platzer a Karl Joseph Hiernle. Cestou do prvního a druhého poschodí si všimněte pečlivě provedené rekonstrukce paláce, jež dbala na každý detail, což je patrné z vysoké celkové kvality této budovy, která bude sloužit řadě budoucích generací. Hlavní výstavní síň prvního patra je překrásná rozlehlá prostora s dřevěnými podlahami a červeným pozadím pro náboženské obrazy – tato barva v celé galerii vyvolává silné emoce. V menším postranním sále najdeme vynikající expozici Norbert Grund a malba architektury. Tento sál představuje Norberta Grunda a Josefa Platzera, dvojici předních malířů české architektury barokního období. Proslulý vídeňský scénograf Platzer později maloval scény i pro Stavovské divadlo v Praze. Z obrazů Josefa Platzera je vidět silný vliv jeho otce sochaře. Všimněte si detailů Neptunovy kašny na obraze Zřícenina s kašnou – to je prostě sochařské dílo na plátně. Zbývající část prvního patra se věnuje zátiším, Hartmanově krajinářské škole (překrásné je Dobytí Tróje), Petru Brandlovi a jeho předchůdcům, a malířům pozdního baroka Václava Vavřince Reinera, Ignáce Raaba a Antonína Kerna. Díla těchto pozdně barokních malířů jsou vystavena v jednom sále s freskami růžových motivů na stěnách. Ve druhém poschodí najdeme přednáškový sál, výstavu Umělci na dvoře císaře Rudolfa II., kabinet kuriozit, rozsáhlou sbírku Karla Škréty, Michaela Leopolda Willmanna a Jana Kryštofa Lišky a skvostné obrazy a reprodukce ze 17. a 18. století. K nim patří díla Václava Hollara, Karla Škréty, Rembrandta, Salvatora Rosy a Canaletta. Muzeum nabízí audioprůvodce, kavárnu na nádvoří a bezbariérový přístup. Objevováním krás Schwarzenberského paláce můžeme strávit velmi poučné odpoledne v Praze.

Hradčanské náměstí 2, Praha 1, +420-233-081-713, www.ngprague.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat