Radim Peško: Down the Rabbit Hole

Radim Peško: Down the Rabbit Hole

Grafický designér a typograf Radim Peško, který žije a pracuje v Londýně, představí svoji tvorbu na přednášce k Soutěži o Nejkrásnější české knihy roku. Zaměřuje se především na navrhování písma, publikací a vizuálních identit a je také autorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. Osu jeho přednášky bude tvořit výběr knih, na kterých se autorsky podílel nebo které ovlivnily jeho designérskou a pedagogickou praxi. Prostřednictvím ukázek zadání, v nichž hraje zásadní roli kniha, představí výuku na mezinárodních školách designu, na kterých působil; mimo jiné Rietveld Academie Amsterdam, Écal Lausanne, Royal College of Art London, Tokyo University of the Arts, Geidai.


Lokalita