Martin Schmitz & Ondřej Fous: Kra/jiná

Martin Schmitz & Ondřej Fous: Kra/jiná

V první části dubnového přednáškového večera se představí Martin Schmitz, zástupce berlínského krajinářského ateliéru Loidl. Jeho přednáška s názvem Divočina a město se bude zabývat tématem divočiny v rámci městského prostředí: kde ji najít, jaké nástroje využít k její tvorbě a jak ji zachovat. Martin Schmitz uvádí, že divočina může být neplánovaný, spontánní a překvapivý prvek městské krajiny. Představí také přístup ateliéru Loidl k této problematice a ukáže, jak se snaží čelit významným globálním problémům, jako je ztráta biodiverzity nebo extrémní klimatické jevy, a jejich dopady na život ve městech. Ve druhé části přednáškového večera vystoupí zahradní architekt a zahradník Ondřej Fous. Jeho přednáška s názvem Přežití městského parku se zaměří na zelené veřejné prostory a jejich transformaci v důsledku pandemie covid-19. Hlavními tématy budou udržitelnost historických tradic a zvyklostí v parcích, a bude se také věnovat hledání divočiny ve městě. Po přednášce bude následovat diskuse s oběma účastníky. *Martin Schmitz* je součástí týmu Atelieru Loidl, kde společně s Leonardem Groschem pracují na návrzích a soutěžích. Martin se zaměřuje na konceptuální práci a má zájem o projekty, které mají ekologické a sociální cíle. V Atelieru Loidl působí od roku 2013 a zodpovídá za organizaci soutěží. Navíc od roku 2019 vyučuje na katedře krajinářské architektury a designu na LU Hannover a účastní se porot na různých univerzitách. *Atelier Loidl* je berlínský krajinářský ateliér, který se specializuje na přeměny opuštěných prostorů ve městech. Jedním z jejich významných projektů je přeměna parku na bývalém železničním kolejišti Gleisdreieck poblíž Potzdamer Platz v Berlíně. Tento park dlouho ležel ladem, nevyužitý. Nový design přinesl velkorysé, ale zároveň poetické a jednoduché řešení, které zahrnuje hřiště, sportoviště, komunitní zahrady a odpočinkové prostory. Ateliér Loidl Landscape Architects také zaznamenal úspěch v soutěži o podobu klíčových bratislavských veřejných prostorů, kde zvítězil v soutěži o podobu Náměstí SNP a Kamenného náměstí. *Ondřej Fous* je mnohostranným odborníkem působícím v oblasti zahradnictví, zahradního designu a péče o rostliny. Kromě toho je také vysokoškolským pedagogem a publicistou, který se dlouhodobě angažuje v boji za obrodu zahradnického řemesla. Jedním z jeho významných projektů bylo krajinářské řešení a revitalizace Čelakovských sadů a okolí Národního muzea v Praze, kde se autorsky podílel na tvorbě prostoru, který nabízí místo pro odpočinek, setkávání a relaxaci v centru města. Ondřej Fous také spravuje Zámecké zahradnictví Ctěnice a je aktivní v Trsem – Trvalky Semanín, kde se věnuje propagaci a šíření informací o trvalkách a jejich využití v zahradní architektuře. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.


Lokalita