Zahajovací večer salonu Dřevostaveb

Zahajovací večer salonu Dřevostaveb

Letos na zahajovacím a přednáškovém večeru přislíbili účast architekti Do Janne Vermeulen a Jeroen van Schooten z atelieru TEAM V z Amsterdamu a norský architekt žijící na Slovensku, působící v atelieru Createrra, Bjørn Kierulf – a odborné veřejnosti z oblasti dřevostaveb. Program bude složený z odborných přednášek z oblasti dřeva a dřevostaveb, prezentace zahraničních architektů a developerů. *Do Janne Vermeulen a Jeroen van Schooten* (NL) založili roku 2013 architektonickou kancelář Team V. Ta má aktuálně 50 zaměstnanců, kteří pracují na široké škále projektů, mezi něž patří veřejné stavby, vzdělávání, kulturní i dopravní stavby, bydlení zaměřující se na vysokou hustotu či komplexní renovace a transformace. V současnosti je Team V je známý například inovativním dřevěným hybridním obytným domem HAUT v Amsterdamu, tedy jednou z nejvyšších dřevěných věží na světě. https://teamv.nl *Bjorn Kierulf (SK/NO)* – původem norský průmyslový designér přišel v roce 1989 na Slovensko, kde se věnuje udržitelné architektuře v architektonickém studiu Createrra. Specializuje se na standard pasivního domu za použití přírodních stavebních materiálů a snaží se o rozvoj modulárního stavebního systému založeného na slámě (společnost EcoCocon). *Tomáš Krejčí (CZ/AT mateřská země UBM)* – UBM Development Czechia staví projekt Timber Praha, díky němuž vznikají první dřevěné vícepodlažní bytové domy v novodobé historii Prahy. Architekt Tomáš Krejčí působí v UBM více než 20 let; v Praze pak vede projekční tým společnosti, který vedle Timber Praha projektoval např. i dvanáctipodlažní administrativní budovu Timber Peak – hybridní stavbu ze dřeva a železobetonu v německém Mainzu. *Pavel Horák (CZ)* – architekt a propagátor dřevěné architektury. Od roku 2002 je společníkem a jednatelem v Prodesi/Domesi a od roku 2005 také ředitelem Salonu dřevostaveb, který každoročně propaguje obor a propojuje odborníky i laickou veřejnost. Početný tým studia Prodesi/Domesi má na svém kontě přes 200 dřevostaveb, a to ze segmentu veřejných staveb, komerčních budov i rodinných domů. *Kristýna Zavrtálková (CZ/FR mateřská země Linkcity)* – generální ředitelka Linkcity Czech Republic. Tato společnost je developerem projektu Nová Tesla v Pardubicích, v rámci kterého bude jeden bytový dům realizován technologií dřevostavby. Stavba bude zahájena začátkem roku 2024. „Projekt Nová Tesla v Pardubicích reprezentuje celou řadu zelených řešení, proto nám rozhodnutí zařadit bytový dům ze dřeva do konceptu nové městské čtvrti dává smysl a je pomyslným vrcholem celého projektu.“


Lokalita