Pražské kulturní forum 2024: Člověk kulturní

Pražské kulturní forum 2024: Člověk kulturní

Pražské kulturní fórum (PKF) je platformou pro setkávání kulturní a kreativní obce nad problematikou systémového rozvoje kultury. Účastníci si mohou poslechnout prezentace od špičkových odborníků ze zahraničí, pobavit se v rámci panelových diskusi anebo se inspirovat během praktických workshopů. Kdo je „Člověk kulturní“? Co chce a potřebuje? Letošní PKF se bude zabývat tím, jak se sbírají, vyhodnocují a využívají data pro řízení a rozvoj kulturních institucí. Zároveň i tím, co tato data říkají o kulturním chování obyvatel. Dále PKF otevře otázku praxe kulturních institucí v práci s divákem a jeho potřebami. Součástí konference bude i prezentace nových městských datových nástrojů pro rozvoj kultury a prezentace šetření kulturního chování Pražanů. PKF už počtvrté pořádá Kreativní Praha, městská organizace pro rozvoj kultury pod záštitou hl. města Prahy a Ministerstva kultury. *Workshopy:* - Workshop Björn Wijers: V rámci workshopu s Björnem Wijersem se budou klást otázky spojené s využitím dat ze sociálních sítí pro marketing v kultuře, ale i riziky a etikou, které tuto práci provází. - Workshop Anne Torreggiani: Anne Torreggiani provede workshopem, který bude ukazovat, jak lze pracovat s různými segmenty publika na základě reálných dat vycházejících z šetření kulturního chování v Praze. *Harmonogram:* - *Pondělí 22. dubna – Prezentace a workshopy* - 8:45 Otevření vstupu - 9:15–9:30 Oficiální zahájení - 9:30–11:00 Prezentace projektu MAPK – Pražská mapa kultury - 11:00–12:00 Prezentace projektu Evaluart – nástroj pro rozvoj příspěvkových organizací - 11:00–12:30 Workshop Björn Wijers - 12:30–14:00 přestávka na oběd - 14:00–16:00 Workshop Anne Torreggiani Workshopy proběhnou v angličtině bez tlumočení. - *Úterý 23. dubna – Hlavní konference* - 9:00 Otevření vstupu - 10:00–10:30 Úvodní slovo - 10:30–11:00 Keynote Beatriz García - 11:00–11:30 Pauza na kávu - 11:30–12:30 Panel na téma data v kultuře – Beatriz García (expertka na kulturní dopady), Björn Wijers (PublicSpaces), Katarzyna Kouba Sanojca (Kreativní Praha), Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze) - 12:30–14:00 Pauza na oběd - 14:00–14:30 Keynote Anne Torreggiani - 14:30–15:30 Panel na téma data o publiku – Anne Torreggiani (Audience Agency), Lenka Fendrychová (Kreativní Praha), Katarína Fišerová (Pražské jaro), Ivo Macek (Muzeum hl. m. Prahy) - 16:00–18:00 Networking


Lokalita