Müller & Koller: Kryl

Müller & Koller: Kryl

Festivalová pocta bardovi s kytarou, živému svědomí českého národa, Karlu Krylovi, jehož odkaz je v roce jeho dvojitého výročí aktuálnější než kdy dříve. *Nesmlouvavého kritika, ale i něžného básníka a bytostného Čechoslováka Karla Kryla uctí ve Dvořákově síni Rudolfina na objednávku festivalu dva ikoničtí česko-slovenští umělci, kteří se při příležitosti intimní pocty v chrámu české kultury setkají na jednom pódiu – David Koller a Richard Müller.* Zazní dvacítka Krylových písní v akustické verzi a v komorních aranžmá, vznikajících právě a jen pro tuto příležitost. Koller s Müllerem vybrali písně mapující všechna zásadní Krylova tvůrčí období: od raných (Strejček strach a teta obava), přes ikonické písně z 60. let (Bratříčku zavírej vrátka, Salome, Veličenstvo kat, Anděl, Pieta..), exilové (Karavana mraků, Děkuji) až po písně z posledního Krylova období od sametové revoluce v roce 1989 do jeho úmrtí v roce 1994 (Ukolébavka, Od Čadce k Dunaju, Babylon, Monology...). V době, kdy se Krylova odkazu chápou lidé, od kterých by to „Bratříček“ patrně nečekal, navíc v době za humny supící války rozpoutaná „Divným knížetem“, zazní poselství a proroctví malého velkého muže s kytarou na pódiu Rudolfina obnovenou, očistnou silou. (Neopakovatelná pocta Krylovi ve svatostánku české kultury, se uskutečňuje symbolicky v Roce České hudby, který připadá tradičně na roky končící čtyřkou, neb řada významných osobností od Dvořáka, Smetany, Martinů a Janáčkem konče se narodila nebo zemřela v roce končícím touto číslovkou. Do galerie osobností Roku České hudby Karel Kryl právem patří, a to zdaleka nejen díky datu úmrtí či narození (1944–1994). Koncert bude zaznamenán Českou televizí.


Lokalita