Univerzita Karlova | Promoce
Univerzita Karlova | Založena v roce 1348
Karlova Univerzita | Interiér Karolina
Karlova Univerzita | Evropská univerzita
Karlova univerzita | Logo

Univerzita Karlova

Karlova univerzita je jednou z nejstarších univerzit v Evropě, které jsou souvisle v provozu. Byla založena v roce 1348 Karlem IV. jako první z vysokých učení ve střední Evropě a její struktura se řídila vzorem Univerzity v Paříži. Univerzita měla tehdy čtyři fakulty: teologickou, právnickou, medicínskou a svobodných umění. Univerzita Karlova je přední univerzitou v České republice a jednou z nejvýznamnějších ve střední a východní Evropě. V současnosti má 17 fakult, z nichž 14 je v Praze, dvě v Hradci Králové a jedna v Plzni, tři instituty a šest dalších vzdělávacích center. Univerzita Karlova má přes 51 000 studentů a navštěvuje ji více než 6 000 zahraničních studentů. Více informací o univerzitě, přijímacím řízení, studijních oborech, titulech a dalším najdete online. Známá gotická budova v centru pražského Starého Města, Karolinum, je původní univerzitní budovou a v současnosti je využívána jako administrativní sídlo univerzity a k promocím.

Sídlo správy UK - Karolinum: Ovocny Trh. 3 Praha 1. Více informací o univerzitě najdete na www.cuni.cz 

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat