AMU | Pohled zvenku  | Praha
AMU | Vystoupení v Praze
AMU | Univerzita v Praze
Pražská univerzita | AMU
AMU | Logo

Akademie múzických umění

Akademie múzických umění v Praze je renomovanou českou veřejnou vysokou školou s dlouholetou tradicí a skvělou reputací. Je tvořena Divadelní fakultou (DAMU), Filmovou televizní fakultou (FAMU) a Hudební a taneční fakultou (HAMU) a pokrývá tak všechny oblasti kulturního života. V jejím rámci vyučují špičkoví pedagogové českého i světového formátu a studium je zde umožněno rovněž cizincům. Absolventi Akademie reprezentují Českou republiku ve všech sférách kulturního života. jsou Každá z fakult nabízí svým studentům nejen odborné kurzy, ale i možnost aktivní interakce s diváky, návštěvníky a posluchači. Pod Filmovou fakultu patří tzv. Studio FAMU, jehož hlavní úlohou je zajištění výroby všech praktických cvičení posluchačů FAMU a vytváří také zázemí pro zahraniční studenty v programu FAMU International a v rámci workshopů, které FAMU pořádá. Velice oblíbené je školní divadlo DISK, divadelní prostor, který vychází maximálně vstříc různorodým uměleckým potřebám studentů a může se směle měřit s předními českými divadelními scénami. Absolvující ročníky DAMU zde v současné době vytvářejí inscenace, které Disku udržují přízeň širokého obecenstva. 

Malostranské náměstí 12, Praha 1, www.amu.cz 

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat