Cyril Svoboda | Diplomatická akademie
Vladimír Špidla | Diplomatická akademie
Vladimír Pikora | Diplomatická akademie
Diplomatická Akademie | Praha
Diplomatická akademie | Logo

Diplomatická akademie

Pokud vedete jednání nevládních organizací či soukromé společnosti, pracujete v mezinárodním styku úřadů nebo při zastupování úřadu v rámci státu, pak se vám jistě bude hodit umění diplomacie vyučované v rámci programů Diplomatické akademie v Praze, která je první svého druhu v nových státech Evropské unie. Jejím posláním je vychovávat jedince, kteří budou schopni zastupovat sebevědomě svou instituci. Velký důraz je kladen na propojení teorie s praxí a interdisciplinaritu. Základním přínosem studia na Diplomatické akademii je úzký kontakt s nejpovolanějšími učiteli s dlouholetou praxí na nejvyšších politických, úředních, diplomatických a akademických postech. Mezi vyučujícími jsou například Vladimír Špidla, bývalý český předseda vlády a evropský komisař, Cyril Svoboda, právník a politik či Vladimír Pikora, ekonom a finanční analytik. Mimoto jsou studenti školeni profesionály zběhlými v každodenní rutině protokolu, úředního styku a mediální komunikace. Interaktivnost výuky je podtržena praktickými tréninky, strategickými hrami, simulovanými vyjednáváními a mediálními výstupy a protokolárními událostmi. Jednosemestrální hlavní program Diplomatické akademie zabývající se současnou diplomacií probíhá v rozsahu 150 vyučovacích hodin. Část výuky probíhá v anglickém jazyce a podmínkou absolvování programu je úspěšné složení zkoušky First Certificate in English (Cambridge ESOL) nebo obdobné zkoušky. Dále nabízí Diplomatická akademie dvoudenní programy Protokol a etiketa a Komunikace s médii. Výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu.

Karlovo náměstí 5, Praha 2, +420 226 205 139, www.diplomaticka-akademie.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat