English International School | Studenti
English International School | Praha
EISP | Čerství absolventi | Praha
EISP | Mezinárodní školy v Praze
EISP | Vzdělávací instituce v Praze
EISP | Výtvarný projekt
EISP | Pražští žáci

English International School – Prague (EISP)

English International School - Prague (EISP) si klade za cíl nabízet kvalitní mezinárodní vzdělání založené na osnovách platných v Anglii a Walesu. Každý vyučující na EISP má alespoň tři roky mezinárodní pedagogické praxe, přičemž svou aprobaci a potřebné certifikáty získal ve Spojeném království. English International School se všem svým studentům snaží vštítpit tři R: respect, responsibility a relationsthips, tedy respekt, zodpovědnost a vztahy. English International School tedy neusiluje jen o předávání znalostí, ale pečuje rovněž o osobnostní vývoj svých svěřenců, ze kterých se snaží vychovat jedince na úrovni, kteří obstojí v současném globálním světě. Proto nabízí tato škola vedle kvalitního vyučování také důraz na všestranný osobnostní růst prostřednictvím hudební, výtvarné a divadelní výchovy. Tato tři kreativní oddělení školy se mohou pochlubit jedinečným zázemím včetně vlastního divadla, výtvarného ateliéru a zkušebny. Moderní prostory školy mají kapacitu 450-500 žáků a nabízejí nejmodernější technologické vybavení, laboratoře, amfiteátr s kapacitou 150 žáku, velkou krytou sportovní halu, dvě knihovny (jednu pro mladší a jednu pro starší žáky) s více než pěti tisíci svazky, počítači a studovnou a prostorné třídy (dvě pro každý ročník). English International School skýtá pestrou nabídku mimoškolních aktivit a kroužků včetně lyžování a letních výletů. Studenti jsou přijímáni již od věku 18 měsíců a mohou se v EISP vzdělávat až do 18 let.

Brunelova 960/12, Praha 4, +420 272 181 911/955, www.eisp.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat