Beehive International School | Školky v Praze
Beehive International School | Mateřské školy v Praze
Beehive International School | Čtení
Beehive International School | Třída

Beehive International School

Beehive International School je místem, kde se vaše dítě bude nejen rozvíjet ve všech směrech, ale bude se přitom i dobře cítit a bavit. Filozofií této mezinárodní školy je kvalitní vzdělání a motivace žáků k tomu, aby sami toužili po dalším vědění a rozvinuli se ve schopné a samostatné jedince, kteří budou pozitivně formovat okolní společnost a svět. Škola se řídí mottem: „spokojený student je dobrý student“, a právě dostatečná sebedůvěra studentů je nejlepším možným startem jak po stránce studijní, tak z hlediska fyzického, emocionálního a sociálního vývoje. Tato jednoduchá filozofie umožňuje studentům vyrůstat a rozvíjet se v bezpečném, radostném a kreativním prostředí. Beehive International School klade důraz na aprobované a dynamické vyučující, pro které je angličtina mateřským jazykem, a kteří mají velké množství zkušeností. Pro všechny vyučující je zajištěno nepřetržité vzdělávání, aby se mohli i nadále zdokonalovat. V této pražské soukromé školce a škole se vyučuje podle britských národních učebních osnov (British National Curriculum), což je spolu s malým počtem studentů ve třídách a tudíž i osobním přístupem učitelů skvělým základem pro opravdu kvalitní výuku. Aby byla studentům zaručena rovná příležitost v českém prostředí, je český studijní program plně kompatibilní s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

Soběslavská 64, Praha 3, +420 724 955 292, Na Šafránce 9, Praha 10, +420 775 191 727, www.beehive-is.com  

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat