Libuše | Zakladatelka Prahy

Libuše

Bájná zakladatelka města Prahy a českého národa, Libuše, pocházela z dynastie Přemyslovců. Kněžna Libuše založila Prahu v 8. století, kdy ze svého hradu Libušín (pozdějšího Vyšehradu) předvídala založení velkolepého a skvostného města Prahy (od slova práh). Bájná Libuše byla nejmladší dcerou českého vojvody Kroka. Její starší sestry se jmenovaly Kazi (léčitelka) a kněžka Teta. Na přání otce se Libuše stala jeho nástupkyní. Ačkoliv Libuše vládla moudře a spravedlivě, jakožto žena popuzovala některé členy kmenu. Ti si přáli mužského panovníka a tak jim věštkyně Libuše řekla, aby vyhledali konkrétního muže, který v lýčených střevících oral pole. Na pokyn Libuše přivedli vyslaní muži Přemysla ze Stadic a ten se s Libuší oženil. Nová dynastie Přemyslovců tak pokračovala s narozením jejich syna Nezamysla.

Libuše vládla Vyšehradu v Praze 2.

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat