Gotická architektura v Praze | Anežský klášter
Gotická architektura v Praze | presbytář kostela sv. Františka
Gotická architektura v Praze | detail klenby
Gotická architektura v Praze | konvent sv. Anežky české
Gotická architektura v Praze | Anežský klášter - vchod
Gotická architektura v Praze | Anežský klášter - exteriér
Gotická architektura v Praze | Anežský klášter - dvůr

Anežský klášter

Klášter svaté Anežky České založila kněžna Anežka Přemyslovna v roce 1231; jedná se o nejstarší gotickou budovu v Praze. Klášter sloužil řádu klarisek (chudých sester sv. Kláry, druhý františkánský řád založený roku 1212 svatou Klárou a svatým Františkem z Assisi). Konvent byl vlivným duchovním centrem Prahy a byli zde pohřbíváni Přemyslovci. V 16. století klášter převzali dominikáni, kteří zde zůstali 70 let. Poté byl klášter uzavřen. Budovy později sloužily jako chudobinec a různá skladiště. Tento úžasný gotický komplex v 19. století těsně unikl demolici v rámci asanace chudinských oblastí Starého Města a Josefova, jíž padly za oběť četné obytné domy i synagogy. Zachránil jej Spolek za obnovu kláštera svaté Anežky. V roce 1963 byl areál opraven pro potřeby Národní galerie a dnes jsou v něm umístěny expozice středověkého českého a evropského umění.

U Milosrdných 17, Praha 1, +420 224 810 628, www.ngprague.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat