Architectura of Jože Plečnika | Pražský hrad
Architektura Jože Plečnika | přestavba Pražského hradu

Přestavba Pražského hradu

Josip Plečnik vzal středověký Pražský hrad, který nutně potřeboval trochu láskyplné péče, a proměnil jej v hrad pro veřejnost, jak jej známe dnes. O pomoc geniálního Josipa Plečnika požádal jeho přítel prezident T. G. Masaryk, který ho jmenoval vrchním architektem. Plečnik nechal předláždit nádvoří a doplnit je o netradiční a přesto vznešené pomníky, čímž vzniklo harmonické prostředí pro pěší návštěvníky. Ochranné hradby se jako kouzlem proměnily v Rajskou zahradu, do níž se vstupuje po pohádkových Býčích schodech – nádherné místo plné obřích váz, popínavého břečťanu, malých pyramid, altánků a bizarních výhledů. V zahradě i na nádvořích nacházíme takové a podobné roztodivné předměty – předměty, jež na Pražském hradě až do 20. let 20. století neexistovaly a které kupodivu dokonale ladí se starou architekturou. Plečnik též na Masarykovo přání vyprojektoval prezidentský byt, kam dokonce umístil oválný výtah jezdící klenutou válcovou cihelnou šachtou. Dále navrhl nové salony, jeden naprosto unikátní s abstraktními dórskými sloupy – smyslem nové podoby bylo ztělesnit a oslavit novou nezávislost a demokracii první československé republiky. Tomáš Masaryk tehdy Plečnikovi řekl slavnou větu: “Z tohoto hradu a jeho okolí by mohla vzniknout ohromná historická pamětihodnost a já nevím o nikom jiném, kdo by to dokázal, než jste vy.” Masaryk měl naprostou pravdu, protože Josip Plečnik prokázal mimořádný talent pro spojení starého a nového v dokonale harmonický architektonický a krajinářský celek.

Pražský hrad, Praha 1 – Hradčany

Gallery

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat