Jablíčkov | Rodinné centrum
Jablíčkov | Malování
Jablíčkov | Výlet s kočárky
Jablíčkov | Děti venku

Jablíčkov

Mateřské a otcovské centrum pohody Jablíčkov je občanské sdružení, které vytváří prostor ke hře dětí ve věku 0-6 let a setkávání dospělých. Centrum Jablíčkov ve Strašnicích vzniklo iniciativou několika maminek v říjnu 2001. Rodiče s dětmi ve věku od jednoho do tří let tu mají možnost zúčastnit se výtvarného, hudebního, pohybového nebo divadelního programu. Nepravidelně se pořádají besedy a přednášky k péči a výchově dětí. Jednou týdně v jarních měsících se pořádají skupinové výlety s kočárky na zajímavá místa v Praze jako je např. Prokopské údolí, Šárka, Petřín apod. Vedle programů pro děti a rodiče mohou rodiče sami navštěvovat např. kurzy rehabilitačního cvičení a různé semináře, kde mají maminky čas jen samy pro sebe a mohou tvořit, popovídat si s ostatními maminkami, něco nového se naučit a uniknout tak stereotypu všedních dní.

Dvouletky 24, 100 00, Praha 10, +420 728 328 452, www.jablickov.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat