Hotel Paříž

Hotel Paříž, jednu z nejkrásnějších budov a hotelů v Praze, navrhl architekt Jan Vejrych. Nádherný hotel byl dokončen roku 1904 a obsahoval vytříbené prvky secesního slohu (interiér navrhoval A. Pfeifer a keramické mozaiky J. Kohler), například barevné keramické mozaiky, elegantní schodiště s ozdobným kovaným zábradlím, mosaznými motivy, rytými zrcadly a okny a spletitými zlatými osvětlovacími tělesy a lustry. Hotel, dlouho tradičně spojovaný s okázalou nádherou, byl v roce 1984 vyhlášen kulturní památkou. Po roce 1991 se hotel v restituci navrátil původním majitelům, rodině Brandejsových, která jej roku 1997 nechala zrekonstruovat. V přízemí se nachází vybraný secesní restaurant Sarah Bernhardt, grandiózní zlatomodrý sen, a tradiční pařížská kavárna Café de Paris, jež se svou krásou vyrovná okázalosti celé budovy.

U Obecního domu 1, Praha 1, +420 222 195 195, www.hotel-pariz.cz

Adresa: U Obecního domu 1, Praha 1

V okolí

Go Up