Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž patří mezi nejkrásnější gotické stavby v Evropě. Věž byla postavena v druhé polovině 14. století současně s Karlovým mostem na jeho pravobřežní straně nejen jako opevnění, ale také jako jistý druh vítězného oblouku. Vedla pod ní totiž trasa korunovačních průvodů směřujících do chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Věž má podobu třípatrového hranolu s cimbuřím a vysokou střechou pokrytou břidlicí. Na konci třicetileté války v roce 1648 byla zejména západní část věže vážně poškozena při ostřelování švédským vojskem, které se neúspěšně pokoušelo probít do Starého města. V roce 1848 se stala svědkem další zlomové události, když zde povstalci bránili průchodu rakouských vojsk přes most. Většina původních gotických pískovcových soch byla ve 20. století z věže sundána a umístěna v Lapidáriu Národního muzea a tak dnes na věži najdeme jejich pískovcové kopie. Staroměstská mostecká věž je pod správou Muzea hlavního města Prahy a nachází se v ní stálá expozice. Její návštěvníci se dostanou do jejího prvního a druhého podlaží a na ochoz. K vidění je film „Karlův most – paprsek staletími“ pojednávající o této významné pražské památce. 

Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré město, +420 224220569, www.muzeumprahy.cz 

Adresa: Karlův most, 110 00 Praha 1

Go Up