Pinkasova synagoga | Praha
Pinkasova synagoga | Hřbitov
Pinkasova synagoga | Jména obětí
Pinkasova synagoga | Detail jmen

Pinkasova synagoga

Pinkasovu synagogu nenajdete nikde jinde než v pražské židovské čtvrti. Synagogu založil v roce 1479 rabín Pinkas, bohatý člen pražské židovské komunity. Dnes je Pinkasova synagoga důležitým památníkem obětem holocaustu. V padesátých letech byla na zdi hlavní lodi synagogy napsána jména 77 297 židů z Čech a Moravy, kteří nepřežili koncentrační tábor v Terezíně. Památník byl navržen a realizován mezi lety 1954 a 1959 malíři Václavem Boštíkem a Jiřím Johnem. Naposledy byl renovován po pádu komunistického režimu a znovu pro veřejnost otevřen v roce 1996. V prvním patře synagogy se také nacházejí kresby a malby dětí, které během druhé světové války pobývaly v terezínském ghettu. Pinkasova synagoga je součástí Židovského muzea v Praze.

Široká 3, Praha 1, www.jewishmuseum.cz
 

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat