Staronová synagoga v Praze
Staronová synagoga | Historie
Noční pohled na Staronovou synagogu
Staronová synagoga na Josefově

Staronová synagoga

Nejstarší památka židovské čtvrti, Staronová synagoga, je současně nejstarší synagogou v Evropě. Obklopuje ji dlouhá historie, záhady a legendy – její podkroví bylo údajně domovem pražského golema stvořeného a oživeného rabi Löwem, aby ochraňoval židovské občany v Praze. Jiná legenda říká, že její základní kameny pocházejí ze zničeného Šalamounova chrámu v Jeruzalémě a byly zapůjčeny anděly za podmínky, že budou vráceny, až bude Šalamounův chrám obnoven. Synagoga prý byla chráněna před ohněm zuřícím v ghetu právě křídly andělů, kteří se převtělili v holubice, díky čemuž se Staronová synagoga zachovala dodnes a je stále využívána k náboženským obřadům. Původně se synagoga jmenovala Nová nebo Velká škola, ale v 16. století, kdy byly na Josefově postaveny další synagogy, byla přejmenována na Staronovou. Staronová synagoga vznikla kolem roku 1270 a pražské židovské komunitě tak slouží již více než 700 let. Je nejstarší zachovalou synagogou s dvojitou lodí. Má silné obvodové zdi zpevněné opěrnými pilíři a gotické štity, které podpírají vysokou sedlovou střechu. Dvojlodní síňová stavba, kterou tvoří šest polí s gotickou klenbou z pěti žeber, se nachází pod úrovní okolního terénu a od tří přístavků jí dělí dvanáct úzkých gotických oken, které symbolizují 12 izraelských kmenů. Posluchači v ženských lodích a v předsíni synagogy tak mohou slyšet, co se děje během obřadu. V interiéru Staronové synagogy najdeme korouhev s praporcem s oficiálním znakem pražské židovské komunity, šesticípou Davidovou hvězdou s židovským kloboukem, který používá již od 15. století. Ve Staronové synagoze působilo v minulosti mnoho významných rabínů, jako byli v 16. století rabín Mordechaj ben Abraham Jaffe, Jehuda Leva ben Becalel – velký rabi Löw nebo jeho žák Jom Tov Lipmann Heller. Mezi pozdější významné osobnosti patřili Šlomo Jehuda Rapoport, hlavní představitel židovského osvícenství (haskala) a Ezechiel Landau, významná autorita tradiční rabínské vzdělanosti. Více o synagoze a obřadech se můžete dozvědě na www.synagogue.cz nebo se obraťte na Židovskou obec v Praze na www.kehilaprag.cz.

Staronová synagoga je pro veřejnost otevřena od neděle do čtvrtka a ve vybraných časech o sobotách a židovských svátcích. Vstupné do Staronové synagogy je 200 Kč pro dospělé, 140 Kč pro studenty a děti do 6 let mají vstup zdarma. Vstupenky lze zakoupit v Jeruzalémské synagoze, v Jubilejní synagoze nebo v muzejním obchodě Vysoké synagogy. Staronová synagoga je součástí Židovského muzea v Praze.

Maiselova 18, 110 01 Praha 1, tel.+420 224 800 812-13, www.synagogue.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat