Gotická architektura v Praze | Katedrála sv. Víta
Gotická architektura v Praze | Detail fasády
Gotická architektura v Praze | Boční pohled
Gotická architektura v Praze | chrliče

Katedrála sv. Víta

Císař Svaté říše římské Karel IV. roku 1344 pověřil návrhem a stavbou katedrály sv. Víta Francouze Matyáše z Arrasu a po jeho smrti v roce 1356 předal vedení stavby Petru Parléřovi. Matyáš z Arrasu čerpal inspiraci z francouzských katedrál, zatímco Petr Parléř chtěl vytvořit stavbu nepodobnou ničemu, co kdy viděl. Svatý Vít je úchvatnou ukázkou pražské gotiky a dalším důkazem obrovského kulturního odkazu Karla IV. Matyáš z Arrasu postavil Zlatou bránu, spodní část hlavní věže a překrásnou kapli sv. Václava. Petr Parléř stihl dokončit východní část katedrály a jeho synové po jeho smrti dokončili podlaží zvonice. Během husitských válek byla stavba katedrály na mnoho let a poté dokonce staletí pozastavena. Po neúspěšném pokusu císaře Leopolda I. byla katedrála konečně dostavěna ve 20. století za pomoci Spolku pro dokončení katedrály svatého Víta v Praze, jenž byl založen roku 1873. Svatovítská katedrála je největší v Praze a konala se zde řada korunovací a dalších významných obřadů. Součástí katedrály je královská hrobka, ve které se nacházejí hroby bývalých králů a královen. Důležitou součástí katedrály je detailně propracovaná kaple sv. Václava, z níž vede vchod do sálu s korunovačními klenoty.

Pražský Hrad, Praha 1 – Hradčany

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat