Černínský palác | Pražské památky | Hradčany

Černínský palác

Černínský palác, nejdelší barokní budova v Praze, má poměrně zajímavou politickou minulost. Raně barokní palác byl podle projektu Francesca Carattiho postaven pro benátského císařského velvyslance hraběte Černína a považuje se za perlu baroka. Jeho součástí je působivá obrazárna s díly renesančních mistrů, ozdobná zahrada, sochy M. B. Brauna v hlavním sále a nástropní fresky V. V. Reinera. Po nečekaném finančním zhroucení rodu Černínů v 18. století palác obsadila francouzská a bavorská vojska během války o rakouské dědictví. Majestátní palác se proměnil v pevnost a doslova v bojiště, jehož zákopy rozryly dříve překrásnou zahradu. Palác zasáhlo přibližně 150 dělových koulí, jež způsobily značné škody a tisíce obětí na životech. Černínský palác byl dostavěn, ale vzápětí jej v roce 1757 ostřelovala pruská vojska. Poté sloužil jako vojenský lazaret. O téměř sto let později zdevastovanou budovu odkoupil stát, zrekonstruoval ji podle původního projektu F. Carattiho a roku 1918 v ní umístila ministerstvo zahraničních věcí. Za 2. světové války v letech 1939-1945 palác sloužil jako vrchní velitelství SS. Politická historie tím ale neskončila. V Černínském paláci došlo k tajemnému úmrtí – roku 1948 bylo pod jedním z jeho oken nalezeno mrtvé tělo ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, milovaného syna T. G. Masaryka. Skutečná příčina jeho smrti zůstává neobjasněna; spáchal antikomunista Masaryk sebevraždu, vypadl z okna náhodou, nebo ho zavraždila tajná policie? To se možná nikdy nedozvíme. Černínský palác není veřejnosti přístupný, protože zde stále sídlí ministerstvo zahraničních věcí, ale samo jeho průčelí za pohled stojí.

Loretánské náměstí, Praha 1 – Hradčany.

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat