Historismus v Praze | Chrám sv. Petra a Pavla | Exteriér
Památky na Vyšehradě
Chrám sv. Petra a Pavla | Detail portálu
Historismus v Praze | chrám sv. Petra a Pavla | fasáda
Chrám sv. Petra a Pavla
Chrám sv. Petra a Pavla | Pohled z Císařské louky
Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla | Dvě věže

Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla

S vrcholu bájných vyšehradských skalisek majestátně shlíží impozantní kostel svatého Petra a Pavla, památka snadno rozpoznatelná díky dvojici štíhlých novogotických věží. Stavba kostela svatého Petra a Pavla započala v 11. století na zakázku české šlechty; původně byl kostel románský. Milovaný císař Svaté říše římské Karel IV. jej ve 14. století nechal přestavět v gotickém stylu a ve 20. letech 18. století proběhla barokní rekonstrukce. Josef Mocker jeho další přestavbou v roce 1895 založil novogotický sloh. Na konci 19. století získal také chrám své charakteristické věže, které představují jednu z výrazných dominant hlavního města Prahy, a neobvyklou secesní výzdobu interiéru. V 80. letech 20. století prošel chrám generální rekonstrukcí a v roce 2003 byl papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor. Na severní a východní straně chrámu se nachází Vyšehradský hřbitov se Slavínem, kde je pohřbena řada významných českých skladatelů, spisovatelů, politiků a dalších významných osobností.
 

Národní kulturní památka Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz

Gallery

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat