Franz Kafka Museum

Franz Kafka je nepopiratelně jedním z nejznámějších Pražanů. Tento spisovatel pocházející z pražské německy mluvící rodiny a patřící mezí nejvýznamnější spisovatele 20. století vyšlapal cestu umělcům a spisovatelům svým vlivem na existencialismus a modernismus. Je prakticky nemožné projít Starým Městem pražským, aniž byste nenarazili na trička, bloky nebo hrníčky s Kafkovou podobiznou. Více se o životě Franze Kafky můžete dozvědět ve Franz Kafka Museu, kde najdete dlouhodobou expozici nazvanou „Město K. Franz Kafka a Praha“, která mapuje spisovatelův život a dílo. Zajímavostí je, že výstava byla poprvé otevřena v roce 1999 v Barceloně a v letech 2002-2003 byla přesunuta do Židovského muzea v New Yorku. Do Kafkova rodného města se výstava přesunula až v roce 2005. Muzeum se nachází u řeky Vltavy ve zrekonstruovaném komplexu Hergetovy cihelny, na jejímž dvoře najdete také unikátní fontánu od Davida Černého.
 

 Cihelná 2b, Praha 1, +420 257 535 373, www.kafkamuseum.cz 

Adresa: Cihelná 2b, Praha 1

Go Up