Muzeum Montanelli

Na okouzlující Nerudově ulici na pražské Malé Straně se nachází soukromé Muzeum Montanelli. Hlavním cílem muzea, které provozuje Nadace DrAK, je spravovat a prezentovat sbírky této nadace i soukromé sbírky. Konají se zde monografické výstavy umělců i skupinové výstavy. Za zmínku stojí, že součástí každé výstavy jsou komentované prohlídky, dílny a vzdělávací program pro mládež. Nadaci DrAK založila Dadja Altenburg-Kohlová, podnikatelka a lékařka, která rozpoznala spojitost mezi uměleckým vyjádřením a svobodou po pádu železné opony v roce 1989. Altenburg-Kohlová, která se cítí doma jak v německé, tak české kultuře, prezentuje současné umění v historickém kontextu. Pokud chcete vidět současné umění v jedné z nejzajímavějších soukromých galerií v Praze, vydejte se do Muzea Montanelli na Malé Straně.

Nerudova 13, Praha 1, +420 257 531 220, www.muzeummontanelli.com  

Adresa: Nerudova 13, Praha 1

Go Up