Müllerova vila

Müllerova vila byla postavena v letech 1928 až 1930 podle návrhů významného architekta Adolfa Loose jako reprezentativní sídlo pro rodinu Františka Müllera, významného spolumajitele stavební firmy. Architekt Adolf Loos, jenž se narodil a vyrůstal v Brně, patří mezi největší osobnosti architektonické moderny. Müllerova vila je absolutním vrcholem jeho originální koncepce prostoru, tzv. Raumplanu, která představovala nové prostorové řešení jednotlivých místností ne v ploše podle pater, ale na různé výškové úrovni podle jejich funkce a významu. Tato koncepce spolu s Loosovým odmítáním ornamentu jakožto znaku primitivní kultury byla typická také pro jeho další známé stavby včetně obchodního domu Goldmann & Salatsch ve Vídni a domu básníka Tristana Tzary v Paříži a položila základy nové moderní architektuře. Interiér vily, jehož vybavení v mnoha případech vybral nebo navrhl sám architekt, je překvapivou harmonií mezi moderním funkcionalismem a klasicizujícím anglickým stylem. V roce 1995 byla Müllerova vila prohlášena za Národní kulturní památku a ve stejném roce se dostala pod správu Muzea hlavního města Prahy. V letech 1997 – 2000 prošla důkladnou rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti. 

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice, +420 224 312 012, www.muzeumprahy.cz
 

Adresa: Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6

Go Up