Podskalská celnice na Výtoni

Podskalská celnice na Výtoni je kromě kostela sv. Kosmy a Damiána poslední zachovalou částí starobylé rybářské osady Podskalí, která v oblasti dnešního pražského Rašínova nábřeží existovala od 12. století. Její obyvatelé měli později monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo splavováno po Vltavě. Název Výtoň pochází z označení starobylé instituce, jež vybírala mýto ze dřeva připlaveného po řece na pražský trh. Dnešní gotická budova celnice pochází ze 16. století. Je z větší části roubená a omítnutá a sloužila také jako šenkovna a útulek pro plavce. V současnosti se v ní zájemci mohou seznámit s historií zaniklého Podskalí a to nejen prostřednictvím modelu, který znázorňuje Podskalí tak, jak vypadalo kolem roku 1870. K zániku Podskalí došlo mezi lety 1905 a 1914, kdy byly po výstavbě nábřeží a Vyšehradského tunelu strženy domy a ohrady se dřevem. Místo nich byly postaveny moderní činžovní domy. Podobu již neexistujícího Podskalí z pozdějších let zachycují vystavené historické fotografie. K vidění jsou také různé nástroje nebo pokladna z výtoňské celnice. Nákladní plavbu na Vltavě připomínají modely, kresby a fotografie dokumentující stavbu dřevěných nákladních lodí. Podskalská celnice je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Podskalská celnice na Výtoni je součástí Muzea hlavního města Prahy.

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, +420 224 919 833, www.muzeumprahy.cz 

Adresa: Rašínovo nábřeží 412, Praha 2

Go Up