Lobkovický palác

Lobkovický palác Pražského hradu skrývá jednu z nejúchvatnějších soukromých sbírek v Evropě. Český šlechtic Jaroslav z Pernštejna nechal postavit tento majestátní palác v polovině šestnáctého století. Palác se brzy stal domovem dynastie Lobkoviců a je jím s několika přestávkami dodnes. Rodokmen rodiny Lobkoviců sahá až do 14. století a jde tak o jeden z nejstarších šlechtických rodů v Čechách. Během staletí hrál jak palác, tak rod samotný opakovaně významnou roli v českých dějinách. Například v roce 1618 po tzv. druhé pražské defenestraci se v Lobkovickém paláci ukryli defenestraci přeživší místodržící Slavata a Martinic před rozzuřenými protestanty. Během nacistické okupace českých zemí a pak znovu během čtyřiceti let komunistické diktatury byl celý majetek rodiny Lobkoviců, včetně jedinečných sbírek, nádherných zámků a paláců dvakrát zkonfiskován. Vrácení majetku se rod dočkal až po pádu železné opony v roce 1989. Cenné rodové sbírky zahrnují obrazy (včetně dvou vyobrazení Londýna ze 40. let 17. století od Canaletta: Řeka Temže v Den lorda Mayera a Řeka Temže s Westminsterským mostem a malby Senoseč od Pietera Brueghela staršího z roku 1565), keramiku, dekorativní předměty, původní partitury opoznámkované Mozartem a Beethovenem, historické hudební nástroje a mnoho dalšího. Palác je otevřen veřejnosti a k dispozici jsou audio průvodci, přičemž jejich anglickou verzi namluvili samotní současní členové rodu Lobkoviců. O historii rodu Vám tak vypráví přímo uklidňující hlas Williama Lobkovice, současného majitele a správce všech Lobkovických držav. Z jeho hlasu je patrná hrdost, zvláště když vypráví o původních partiturách hudebních děl od Mozarta a Beethovena, a cítíte pevné sepjetí s dějinami, když se dozvíte, že rudý rubínový prsten, který je ve vlastnictví rodu už od dob renesance, stále příležitostně nosívá jeho babička. Zatímco ukázky z rodové sbírky si můžete prohlédnout ve druhém patře paláce, v prvním patře se můžete pokochat nádhernými komnatami, ve kterých rod kdysi žil. Pokud se chcete o rodu Lobkoviců a jeho sbírkách dozvědět více, navštivte také nádherný renesanční zámek Nelahozeves který se nachází nedaleko Prahy. 

Jiřská 3, Praha 1, www.lobkowicz.com


 

Adresa: Jirska 3 119 08, praha

V okolí

Go Up