Frantisek Kupka | Češi ve světových dějinách

František Kupka (1871 – 1957)

Český malíř a grafik František Kupka se narodil ve východočeském Opočně v roce 1871. Tento významný český výtvarník je doma i ve světě známý především jako jeden z průkopníků abstraktního umění a orfismu, jenž významně napomohl vývoji kubismu směrem k abstrakci, tedy ke směru, který se soustředí především na samotnou formu uměleckého díla a jeho barevné a tvarové rysy a kvality. Kupka studoval na pražské AVU mezi léty 1889 a 1892 a během svých studií experimentoval s vlasteneckými a historickými tématy. Po studiích Kupka přesídlil do Vídně a jeho zájem se přesunul k symbolismu a k alegorickému malířství. Poté už se výtvarník stěhuje do tehdejšího "hlavního města umění", tedy do Paříže, kde studuje a pracuje jako knižní ilustrátor a zabývá se výrobou uměleckých plakátů. V roce 1906 se František Kupka usazuje na pařížském předměstí Puteaux a téhož roku také poprvé vystavuje v Salon d'Autumne. V té době také Kupku hluboce zaujme futuristický manifest, jehož autorem byl Filippo Tommaso Marinetti, a který vyšel v roce 1909 ve francouzském deníku Le Figaro. Tento manifest dal podnět ke vzniku futuristického hnutí, které odmítalo vše tradiční a minulé, oslavovalo mládí, rychlost, techniku a průmysl a chtělo vdechnout nový život do tehdejší italské kultury. Vliv futurismu na Kupkovu tvorbu se poprvé projevil v obrazu Klávesy piana - Jezero (1909), která také signalizovala příklon k abstraktnější poetice. Kupkovy obrazy jsou magické, živé, akční a hudební a působí na vnímatele především svými jasnými barvami a svou pohybovostí. Kupka v následujících letech dále tvoří a vystavuje a v roce 1931 spoluzakládá hnutí Abstraction-Création, což je sdružení umělců sídlících v Paříži, kteří se snažili vytvořit jakýsi umělecký protipól André Bretonovi a jeho surrealistickému programu. V roce 1936 Kupka představuje svoji tvorbu na výstavě nazvané "Kubismus a abstraktní umění" v New Yorku. Kupka dále vystavuje například společně s Alfonsem Muchou, dalším českým výtvarníkem pobývajícím delší dobu v Paříži, ale pořádá i několik samostatných výstav v Paříži a v New Yorku. V roce 1946 pořádá respektovaná pražská galerie Mánes velkou retrospektivní výstavu Kupkova života a díla. Kupka umírá v roce 1957 v Puteaux. Kupkovy práce jsou v současnosti v Praze k vidění mimo jiné v Museu Kampa, které vlastní rozsáhlou sbírku Kupkovy tvorby, a ve Veletržním paláci.

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat