Rybník Víra | Přírodní zajímavosti na Třeboňsku
Rybník Rožmberk | Třeboň
Rybník Svět | Třeboňské rybníky
Rybník Hejtman

Třeboňské rybníky

V jižních Čechách na Třeboňsku se nachází v celoevropském měřítku jedinečná rybníkářská oblast, která má dějiny delší než 6 století a byla v roce 2003 nominována k zápisu na seznam světových památek UNESCO. Dochovaná podoba Třeboňských rybníků je výsledkem citlivých zásahů našich předků do přírody, které probíhaly již od 12. století a díky kterým byla postupně původně močálovitá oblast přeměněna v soustavu rybníků mimořádného hospodářského významu. Jedinečná krajina Třeboňska se díky své povaze stala významným hnízdištěm i zastávkou vodního ptactva (včetně chráněného orla mořského) a nalezneme v ní, především v místních rašeliništích, bohatství druhů mokřadní a vodní vegetace. První rybníky na Třeboňsku vznikly v době vlády Karla IV, přičemž v roce 1450 už tu rybníků bylo přibližně 20. Zlatou érou třeboňského rybníkářství byla doba od druhé poloviny 15. století až do třicetileté války, během které se o výstavbu rybníků na Třeboňsku významně zasloužili mimo jiné stavitelé Štěpánek Netolický, autor tzv. Zlaté stoky, Mikuláš Ruthard z Malešova a Jakub Krčín z Jelčan, který postavil rybníky Rožmberk a Svět, i mecenáš rybníkářství, Petr IV. z Rožmberka. Návštěvu třeboňských rybníků doporučujeme spojit s prohlídkou a případně i čerstvou rybou k obědu v nádherném historickém centru města Třeboň, jemuž dominují renesanční zámek a gotický klášter, či s výletem za jinými kulturními památkami nebo přírodními pamětihodnostmi jižních Čech.

www.trebonsko.cz/kategorie/rybniky/

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat