Broumovské stěny | Přírodní zajímavosti
Broumov Monastery
Adršpašské skály | Broumovsko
Adršpach | Pískovna

Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko se nachází na severovýchodním okraji České republiky v tzv. Broumovském výběžku u hranic s Polskem a je skutečným rájem pro milovníky přírody a skalních měst. Přirozeným centrem Broumovského výběžku je městečko Broumov pyšnící se benediktinským Broumovským klášterem, jehož současná podoba vychází z vrcholně barokního návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, a dřevěným kostelem Panny Marie. Nedaleko Broumova se nacházejí Broumovské stěny, Adršpašsko-Teplické skály, ale i další přírodní a kulturní zajímavosti, mezi které patří Javoří hory, Kočičí skály, Jiráskovy skály se zámkem Bishofstein či stolová hora Ostaš. Tradičně nejvíce pozornosti návštěvníků a turistů poutají Adršpašsko-Teplické skály, největší skalní město v České republice. Kromě skalních masivů roztodivných tvarů tu mohou návštěvníci obdivovat dva vodopády na říčce Metuji a malebné pískovcové jezírko - bývalou pískovnu. Méně známé, avšak stejně pozoruhodné jsou Broumovské stěny, přírodní rezervace s panenskou přírodou a romantickými skalními útvary, či hora Ostaš, s dvěma menšími skalními městy. Z polské strany hranice pak na oblast Broumovska navazují tzv. Stolové hory (Góry Stolowe), chráněné území s řadou strmých strží a jedinečných skalních útvarů. Kulturní památky a přírodní zajímavosti Broumovska jistě stojí za to, abyste jim věnovali několikadenní výlet. Návštěvu Broumovska navíc můžete snadno spojit s výletem do Orlických hor, které nabízejí malebnou divokou krajinu, jedinečnou lidovou architekturu i možnost prohlídky systému vojenských bunkrů, které měly sloužit na obranu před hitlerovským Německem.

www.broumovsko.cz 

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat