Zámek Konopiště | Zámky v České republice
Zámek Konopiště | Česká republika | Zima
Zámek Konopiště | Česká republika | Jaro

Konopiště

Konopiště bylo původně zbudováno na konci 13. století jako gotická pevnost střežící a tyčící se nad nedalekou obcí Benešov. Jeho zakladatel, Tobiáš z Benešova, postavil zámek po vzoru francouzských zámků té doby. Konopiště mělo za dobu své existence řadu majitelů a přeměnilo se z gotické stavby na renesanční zámek. Největší změna se však odehrála v 18. století, kdy Vrtbové z Vrtby zámek zrekonstruovali na barokní rezidenci. Zámek je neodmyslitelně spjat se svým posledním šlechtickým majitelem, Františkem Ferdinandem d'Este, známým arcivévodou, jehož zavraždění v Sarajevu v roce 1914 rozpoutalo 1. světovou válku. František Ferdinand zavedl na Konopišti elektřinu a učinil z něj tak moderní zámek vhodný pro život. Dědic rakousko-uherského trůnu koupil zámek od rodiny Lobkoviců v roce 1887 a přeměnil jej na královské sídlo vhodné budoucího panovníka. František Ferdinand d’Este vyzdobil pokoje zámku rodinnými sbírkami a vlastními loveckými trofejemi, neboť jej užíval především jako královskou loveckou usedlost. Jeho vášeň pro lov je obzvlášť patrná v dlouhé lovecké chodbě plné zvířecích trofejí od divočáků a vysoké pocházejících z lesů střední Evropy po exotické šelmy. Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy: salony jižního křídla, salony severního křídla a soukromé pokoje Františka Ferdinanda. Na zámku je také výstava jedné z největších sbírek umění vztahujícího se ke kultu svatého Jiří, hezká růžová zahrada a zámecký park s velkým rybníkem, střelnice a další.

256 01 Benesov, www.zamek-konopiste.cz 

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat