Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Jakuba Většího | Interiér kostela
Kostel sv. Jakuba Většího | Náhobek Václava Vratislava z Mitrovic
Klášter sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího (též Staršího) a klášter minoritů najdete proti východu z Ungeltu v ulici Malá Štupartská na Starém Městě. Kromě pravidelných bohoslužeb se v kostele, který patří mezi pět pražských bazilik minor, konají pravidelně také varhanní koncerty. Kostel byl založen v roce 1232 Václavem I. V roce 1319 začal král Jan Lucemburský stavět protáhlou bazilikální trojlodní stavbu, díky které je kostel třetí nejdelší chrámovou stavbou v Praze. V roce 1323 byla ve východním traktu kláštera přistavena a vysvěcena kaple sv. Anny. Původně gotický kostel byl po požáru v roce 1689 barokně přestavěn architektem Janem Šimonem Pánkem. Největší uměleckou hodnotu v interiéru kostela má náhrobek nejvyššího českého kancléře Jana Václava Vratislava z Mitrovic vytvořený ve vrcholném baroku podle návrhu vídeňského architekta J. B. Fischera z Erlachu. Ke kostelu sv. Jakuba Většího se váže několik pověstí. Jedna z nich mluví o zloději, který se schválně nechal v kostele zamknout, aby mohl ukrást dary, jimiž byla ověšována soška Panny Marie na hlavním oltáři, která byla považována za zázračnou. Soška ho však pevně uchopila za ruku a držela až do rána, kdy byl nalezen při činu. Pustila jej až tehdy, když se jí představený kláštera zeptal, zda má být zloději ruka useknuta. Ta dodnes zčernalá visí v kostele na řetízku.

Bohoslužby v kostele sv. Jakuba Většího probíhají o nedělích v 8:30. Každou první neděli v měsíci se koná od 10 hodin latinská bohoslužba. Od pondělí do soboty probíhají bohoslužby v kapli sv. Anny.

Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1, +420 224 828 814

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat