Učit se něčemu novému a poznávat nepoznané může být mimořádně zábavné, podnětné a obohacující. Praha v současné době nabízí široké možnosti vzdělání pro každou věkovou kategorii, včetně bohaté nabídky mezinárodních škol poskytujících mezinárodně uznávané vzdělání na základě časem prověřených osnov. V této sekci bychom Vám rádi nabídli informace především o pražských mezinárodních školách a vzdělávacích institucích pro Vaše děti , různých vzdělávacích kurzech pro děti i dospělé, tanečních hodinách a dalších příležitostech k získávání nových dovedností a znalostí. V naší nabídce nechybějí mezinárodní školy, taneční kurzy, výtvarné kurzy, hudební školy a kurzy ani obecné informace o tom, jaké vzdělání je v Praze možné získat.