Home / Lifestyle / Kam v Praze za nákupy? / Čeští designéři

Pokud si chcete udělat přehled o všem novém a zajímavém ve světě českého designu, prohlédněte si naši sekci věnovanou českým designérům. Čeští designéři mají ve světě již tradičně dobré jméno a není obtížné pochopit, proč tomu tak je. Uvažme například umělecký směr kubismus. Toto avantgardní umělecké hnutí vzniklo v prvním desetiletí dvacátého století v Paříži a ovlivnilo především malířství a sochařství. Je však historický fakt, že právě v tehdejším Československu zasáhl vliv kubismu ve světově nesrovnatelné míře také do vývoje architektury a designu. Československo tak bylo jednou z mála zemí, kde si zájemce mohl prohlédnout kubistickou architekturu. Do dějin umění dvacátého století se také nesmazatelně zapsala účast Československých umělců na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde čeští designéři znovu dokázali, že mají světu co nabídnout. Doba normalizace bohužel českému designu neprospěla, avšak po pádu železné opony došlo k jeho skutečné obrodě. Tato renesance stále trvá a díky ní se český design opět začíná stávat světově nepřehlédnutelným. Je pravděpodobné, že imaginace a tvůrčí síla českých designerů v budoucnosti znovu překvapí celý svět, tak jako se jí to podařilo v roce 1958.