Barokní architektura vznikla začátkem 17. století v Itálii z humanistických forem architektury renesanční a vyrostla do grandiózního a triumfálního ztělesnění katolické církve a státu. Hlavními znaky barokní architektury jsou použití bohatě zdobených soch, barev, světla, stínu, fotograficky přesné malby, pestrobarevných fresek a neuvěřitelného množství zlata, jež zdánlivě pokrývá všechny plochy. Zatímco renesanční sloh vznikl na zakázku a k předvádění okázalosti italské šlechty, ukazuje barokní architektura moc, slávu a bohatství katolické církve v sebejistém útoku proti reformaci. Barokní formy se poprvé uplatnily v kostelech, ale před polovinou 17. století se tento velkolepý sloh rozšířil v celé Evropě i u šlechtických domů a paláců.