Poté, co Evropu v 18. století doslova uchvátil Napoleonův občanský zákoník, došlo též k proměnám architektury. Nesmírně oblíbeným se v té době stal klasicistní sloh, zřetelně vycházející z architektury římské říše. Především ve Spojených státech amerických jej využívaly vládní budovy, například Kapitol. Říká se, že tak jako Napoleon svým novým zákoníkem osvobodil evropský lid, architektura vysvobodila budovy ze zajetí přezdobeného rokoka 18. století. Klasicistní a empírový sloh byl chápán jako architektura pro lidi – nikoli přehnaně pompézní, avšak vyvážená, důstojná a střízlivá, architektura osvícenství, čerpající inspiraci z řeckých a římských symbolů a ornamentů.