Historismus v umění a architektuře představuje úmyslný návrat k minulosti a použití či oživení starých architektonických či uměleckých slohů v moderním stavitelství a umění. Historismus, jenž je častým terčem kritiky za své vracení starých časů namísto pokroku vpřed cestou slohových modernizací, je završením klasicistní architektury a nejčastěji se promítl do budov přehnanou směsicí různých stavebních slohů minulosti, takže výsledek často působil těžkopádně a neuspořádaně. Historismus coby pokus o znovuoživení romantismu možná někdo považuje za znehodnocení nastupující moderny, ale i tak po sobě zanechal několik obdivuhodných, i když poněkud přehnaně okázalých budov.