Secesní hnutí dalo nový styl pražskému výtvarnému umění a architektuře. Rozvinula je vynikající a energická generace umělců a výtvarníků, přičemž nejznámějším českým výtvarným umělcem pražské secese byl Alfons Mucha (1860-1939). Secesní výtvarníci věřili, že umění se má harmonicky podílet na vzniku “totálního uměleckého díla” v budovách, nábytku, textiliích, oblečení a klenotech, přičemž vše se mělo podřizovat zásadám secese a umění mělo usilovat o místo v každodenním životě. Poznávacími znaky secese jsou motivy květin a listů, jež se proplétají vyobrazeními krásných dam; dále nové výrobní postupy, jež se pokoušely o smazání předělu mezi výtvarným a užitým uměním nebo mezi klasikou a modernou, díky čemuž se secese nazývala novým uměním (art nouveau). Mucha v Praze zanechal výrazný vliv a odkaz – ve městě najdeme řadu krásných ukázek secesní architektury.