Ačkoli kubismus se poprvé světu představil na pozdních plátnech Paula Cézanna, pod tímto názvem se s ním veřejnost setkala poprvé roku 1908 v Paříži. Pojem kubismus zavedl kritik umění Louis Vauxcelles na šokující výstavě obrazů Georgese Braqua v listopadu 1908 jako popis geometrických schémat a krychlí (francouzsky cube), jež tu viděl. V Evropě se v této době ujímaly a šířily kubismus, futurismus a expresionismus, přičemž nejslavnějším představitelem kubistického směru byl Pablo Picasso. Pařížští umělci vytvořili hojná kubistická díla, ale jen jedna země dala vzniknout kubistické architektuře – současná Česká republika. Z celého světa jen tady najdeme kubistické stavby, dokonce rozvinuté do specifického českého rondokubismu. Slavnou českou kubistickou scénu tvořili malíři Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek, architekti Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, spisovatel Karel Čapek a sochař Otto Gutfreund. Tato skupina, která tvořila vše od obrazů přes čajové soupravy až po rodinné a činžovní domy, po sobě v Českých zemích zanechala pozoruhodný architektonický a umělecký odkaz.