Architektura high tech se vyvinula v 70. letech 20. století a říká se jí též například pozdní moderna či expresionismus. Součástí projektů budov se staly technické a průmyslové parametry; k hlavním znakům technicistní architektury patří skleněné stěny, ocelové konstrukce, prefabrikované díly a pohledové zdůrazňování technologických a funkčních prvků.