Staré Město | Pražské pamětihodnosti | Památky v Praze

Staré Město je nejstarší a zdaleka nejkrásnější městskou částí Prahy. Jádrem historického centra je Staroměstské náměstí, které stojí na místě tržiště z 10. století a na kterém se odehrála řada politických i kulturních událostí, jež ovlivnily pražské dějiny. Prastaré dlážděné uličky tvoří tajuplné bludiště, v kterých se zákonitě ztratí i člověk s nejlepším orientačním smyslem... Podívejte se na naši nabídku ubytování v Praze.

 • Staroměstské náměstí | Praha Staroměstské náměstí

  Staroměstské náměstí přitahuje největší počet návštěvníků Prahy, protože se pyšní překrásně zachovalým souborem budov a dalších památek: mimo jiné kostelem Matky Boží před Týnem, Staroměstskou radnicí a barokním kostelem svatého Mikuláše. Dominantou náměstí je Staroměstská radnice, pocházející z roku 1338. V roce 1410 byl k radnici přistavěn orloj s chronometrem a zvěrokruhem, jenž se stal celosvětově proslulou atrakcí a jednou z nezbytných zastávek při návštěvě Prahy. Před každou celou hodinou se zde shromažďují stovky lidí, aby sledovali složité mechanické divadlo, jehož ústředním bodem jsou okna...

  Více o této kategorii

 • Týnský chrám | chrámové věže Kostel Matky Boží před Týnem (Týnský chrám)

  Tento gotický kostel z poloviny 14. století je pravděpodobně druhá nejslavnější budova na Staroměstském náměstí (po Staroměstském orloji). V době husitské sloužil jako hlavní chrám. Interiér kostela, zvláště oltář, je jedním z nejpropracovanějších v celé České republice; ústředním bodem je vyobrazení nanebevzetí Panny Marie. Všimněte si, že dvojice charakteristických věží je nestejná – jedna z nich je zdobnější a širší a říká se, že představuje silnější část rodiny, tedy muže. Kostel Matky Boží před Týnem je impozantní, dominantní a někdy...

  Více o této kategorii

 • Rokoko v Praze | palác Kinských Palác Kinských

  Na jednom z nejkrásnějších náměstí v Evropě stojí půvabný rokokový palác Kinských se zručně provedenou růžovo-bílou štukovou fasádou. Tento palác, v jehož staré knihovně se nachází stálá expozice české krajinomalby 19. století ze sbírek Národní galerie, má bohatou a pozoruhodnou historii. Byl postaven v letech 1755-65 pro Jana Arnošta Golče na místě dvou starých hotelů. Golč si přál rokokový palác se dvěma vchody pod dvěma balkóny a balustrádou v prvním patře. Po smrti Jana Arnošta Golče palác přešel do vlastnictví rodu Kinských, kteří zde žili...

  Více o této kategorii

 • Renesanční architektura v Praze | dům U Minuty Dům U Minuty

  Dům U Minuty, perla renesanční architektury, stojí na kouzelném Staroměstském náměstí. Tento dům snadno poznáte podle nesmírně působivé fasády, jež je celá pokryta ozdobnými sgrafity zachycujícími výjevy z řecké mytologie i biblických a renesančních legend. Dům byl postaven někdy na počátku 15. století jako pozdně gotická novostavba a údajně v něm byla trafika. Sgrafita vznikla ve dvou etapách – před rokem 1600 a před rokem 1615, ale během barokních úprav byla zabílena. K jejich obnově došlo až ve 20. letech 20. století....

  Více o této kategorii

 • Stavovské divadlo | Staré město | exteriér Stavovské divadlo v Praze

  Stavovské divadlo, jedno z nejkrásnějších divadel v Evropě, bylo postaveno na konci 18. století, tedy v době, kdy vrcholilo celoevropské kulturní osvícenství. Podnětem pro jeho výstavbu byla myšlenka hraběte Antonína Nostice-Rienecka, že Praha k povznesení svého kouzla potřebuje divadlo; hrabě výstavbu sám financoval. Během let se zde odehrála řada představení světově proslulých umělců a skladatelů, mimo jiné i Wolfganga Amadea Mozarta, který ve Stavovském 29. října 1787 uskutečnil premiéru své opery Don Giovanni. Tu noc též představení sám řídil. Naše apartmány poblíž: Apartmány U kapra ; Apartmány Františkánská...

  Více o této kategorii

 • Karolinum | Staré město | Karlova univerzita Karolinum

  Karolinum je původní budovou Univerzity Karlovy, kterou založil Karel IV. v roce 1348 (nejstarší univerzita ve střední Evropě). V průběhu staletí zde přednášela řada významných osobností, například Jan Hus. Univerzita Karlova má dnes budovy po celé Praze a Karolinum je sídlem univerzitní správy a místem konání promocí. V jeho gotických síních se často konají výstavy fotografíí a další kulturní akce. Hotely v okolí: Design hotel Josef ; boutique hotel Savic ; všechny naše hotely v Praze  

  Více o této kategorii

 • Kubistická architektura v Praze | dům U Černé Matky Boží Dům U Černé Matky Boží

  Dům U Černé Matky Boží, postavený na železobetonové nosné konstrukci chicagské školy, je skutečným stavitelským divem. Architekt Josef Gočár budovu dokončil v roce 1912, přičemž se řídil přísnými předpisy hlavního města Prahy pro výstavbu v historickém jádru. Začlenit kubistickou budovu do Starého Města byl nelehký úkol, protože okolní zástavba byla památkově chráněná a převážně barokní. Jakkoli divně to dnes zní, pražský radní Luboš Jeřábek první návrh odmítl, protože byl ještě modernější než realizovaná budova; teprve druhý projekt v srpnu 1911 přijal a schválil....

  Více o této kategorii

 • Obecní dům | Staré město | exteriér Obecní dům

  Obecní dům, secesní perla Prahy, stojí vedle Prašné brány a začíná zde Královská cesta. V letech 1905-1911 vznikl na místě starého Králova dvora a jeho součástí je velká koncertní síň. Exteriér i interiér budovy oplývá bohatou výzdobou secesními prvky a motivy; na výzdobě tohoto pozoruhodného kusu architektury a se podílela řada vynikajících secesních umělců včetně Alfonse Muchy. V Obecním domě sídlí luxusní restaurace a nóbl kavárna, kde se vám dostane náležité obsluhy v překrásném prostředí. Nevynechejte také návštěvu Smetanovy síně, krásného koncertního...

  Více o této kategorii

 • Náměstí Republiky | Obecní dům v Praze Náměstí Republiky

  Náměstí Republiky v Praze je dokladem různorodosti a krásy architektonických stylů České republiky. Najdeme zde Prašnou bránu z roku 1745, která byla v 19. století upravena v romantizujícím neogotickém stylu, jednoduchou stavbu barokního kostela sv. Josefa zastrčenou za novorománskou budovou bývalých kasáren, v níž se nachází obchodní centrum Palladium, nádherný Obecní dům s půkruhovou mozaikou v průčelí, budovu Národní banky z roku 1924 nebo zrekonstruovaný obchodní dům Kotva, který je mnohými považován za jednu z nejošklivějších staveb komunistické éry. Náměstí...

  Více o této kategorii

 • Dům u Kamenného zvonu Dům U Kamenného zvonu

  Dům U Kamenného zvonu je jednou z dominant Staroměstského náměstí a současně jedna z nejstarších památek v Praze, kde se konají krátkodobé výstavy pořádané Galerií hlavního města Prahy. Nejstarší část této budovy se datuje do druhé poloviny 13. století. Teprve během rozsáhlé rekonstrukce v 70. a 80. letech 20. století byla po stržení neobarokní fasády z 19. století odhalena gotická zdobená fasáda. Po skončení rekonstrukce v roce 1988 byla budova přidělena k užívání Galerii hlavního města Prahy a kromě výstav...

  Více o této kategorii

 • Prašná brána | Staré město | gotický detail Prašná brána

  Tato monumentální památka je jedním ze 13 původních vstupů do Starého Města. Gotická budova pochází z dob vlády krále Vladislava II. Jagellonského, z roku 1475, kdy se jí říkalo Horská brána. V 17. století se využívala jako skladiště střelného prachu, z čehož pochází její současný název. Detailně zdobená věž je 65 metrů vysoká a uvnitř je umístěna stálá expozice o starých pražských věžích. Po 186 kamenných schodech můžeme vystoupat na vyhlídkový ochoz, z něhož je neuvěřitelná vyhlídka na město. Prašná brána byla v 90....

  Více o této kategorii

 • Klementinum | Barokní knihovna Klementinum

  Klementinum rozkládající se na ploše o více než dvou hektarech je sídlem Národní knihovny České republiky a jedním z největších komplexů v Evropě. Počátek Klementina se datuje do 11. století, kdy byla postavena kaple zasvěcená svatému Klementovi. Ve středověku sloužil komplex jako dominikánský klášter a poté v roce 1556 jako jezuitská kolej, která byla svého času třetí největší jezuitskou kolejí na světě. V roce 1773 založila císařovna Marie Terezie v Klementinu univerzitu, knihovnu a observatoř. V roce 1781 zde vznikla...

  Více o této kategorii

 • Secesní architektura v Praze | hotel Paříž Hotel Paříž

  Hotel Paříž, jednu z nejkrásnějších budov a hotelů v Praze, navrhl architekt Jan Vejrych. Nádherný hotel byl dokončen roku 1904 a obsahoval vytříbené prvky secesního slohu (interiér navrhoval A. Pfeifer a keramické mozaiky J. Kohler), například barevné keramické mozaiky, elegantní schodiště s ozdobným kovaným zábradlím, mosaznými motivy, rytými zrcadly a okny a spletitými zlatými osvětlovacími tělesy a lustry. Hotel, dlouho tradičně spojovaný s okázalou nádherou, byl v roce 1984 vyhlášen kulturní památkou. Po roce 1991 se hotel v restituci navrátil...

  Více o této kategorii

 • Galerie Rudolfinum | Praha Galerie Rudolfinum

  Galerie Rudolfinum sídlí společně s Českou filharmonií v nově zrekonstruované historické budově pražského Rudolfina. Reprezentativní neorenesanční stavba, velkoryse projektovaná jako koncertní síň a galerie, byla postavena architekty Národního divadla J. Zítkem a J. Schulzem a její součástí je i krásná kavárna ve stylu 19. století. Svou polohou, v sousedství Uměleckoprůmyslového musea, Filosofické fakulty University Karlovy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové, na hranicích Starého města a Malé strany, je přirozeným kulturním centrem Prahy. Činnost zahájila Galerie Rudolfinum po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1994....

  Více o této kategorii

 • Budova Muzea Bedřicha Smetany | Praha Muzeum Bedřicha Smetany

  Muzeum Bedřicha Smetany se nachází na Starém Městě vedle Karlova mostu u řeky Vltavy. Sídlí v překrásné novorenesanční budově, která dříve sloužila jako Staroměstská vodárna. Budova byla postavena v letech 1883-4 a vyznačuje se krásnou sgrafito fasádou navrženou známými českými malíři Mikolášem Alešem a Františkem Ženíškem. Město Praha zapůjčilo v roce 1935 budovu Společnosti Bedřicha Smetany za účelem vybudování muzea, které bylo ve vodárně otevřeno v roce 1936. Současná podoba muzea a výstava se datuje do roku 1998. V muzeu...

  Více o této kategorii

 • Rudolfinum | Dvořákova síň Rudolfinum & Česká filharmonie

  Rudolfinum je víceúčelový kulturní komplex, ve kterém najdete nádhernou koncertní síň, domov České filharmonie, impozantní kavárnu z přelomu 19. a 20. století a prostornou galerii, kde se konají krátkodobé výstavy současného mezinárodního umění. V Rudolfinu jsou čtyři sály pro hudební vystoupení včetně Dvořákovy síně, která je proslulá svojí dokonalou akustikou, Sukovy a Kubelíkovy síně. Tuto novorenesanční budovu navrhl Josef Schulz, který projektoval také Národní divadlo. Díky své poloze naproti Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nedaleko Vysoké školy umělecko-průmyslové a Uměleckoprůmyslového...

  Více o této kategorii

 • Procházky za pražskými duchy a legendami Procházky za pražskými duchy a legendami

  Hle, jakou temnou stránku má Praha! Dějiny jednoho z nejkouzelnějších velkoměst Evropy, které se nevyprávějí, jen čekají, až k nim při půlnoční procházce úzkými křivolakými dlážděnými uličkami upnete celou svou pozornost. Pro větší děti, náctileté i dospělé je to vzrušující a nezapomenutelné dobrodružství. Nejlepší procházky za pražskými duchy a pověstmi nabízí podnik McGee’s Ghost Tours of Prague. Jeho zajímaví a vtipní průvodci vám umožní nahlédnout do paranormálního světa – proč nezkusit takovou neotřelou procházku Prahou? V nabídce jsou čtyři procházky...

  Více o této kategorii

 • Staroměstská mostecká věž | Praha Staroměstská mostecká věž

  Staroměstská mostecká věž patří mezi nejkrásnější gotické stavby v Evropě. Věž byla postavena v druhé polovině 14. století současně s Karlovým mostem na jeho pravobřežní straně nejen jako opevnění, ale také jako jistý druh vítězného oblouku. Vedla pod ní totiž trasa korunovačních průvodů směřujících do chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Věž má podobu třípatrového hranolu s cimbuřím a vysokou střechou pokrytou břidlicí. Na konci třicetileté války v roce 1648 byla zejména západní část věže vážně poškozena při ostřelování švédským...

  Více o této kategorii

 • Gambit Photo | Galerie v Praze Gambit Photo

  Unikátní galerie Gambit Photo se nachází v centru na Starém Městě v budově staré stovky let. Gambit Photo je intimní galerijní prostor, který v jinak turistické části Prahy představuje čerstvý vítr v oblasti umění. Gambit Photo se zaměřuje na kvalitní fotografii a nabízí nádherné kousky, se kterými můžete obohatit nebo začít svou fotografickou sbírku. V galerii Gambit Photo si můžete nejen prohlédnout, ale i zakoupit vynikající autorské fotografie od moderních fotografů 20. století. Gambit Photo poskytuje prvotřídní umělecké služby včetně...

  Více o této kategorii

 • Uměleckoprůmyslové muzeum | Praha Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

  Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze najdete nedaleko náměstí Jana Palacha, kde se také nachází Galerie Rudolfinum a koncertní sály, Vysoká škola uměleckoprůmyslová a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Muzeum bylo založeno v roce 1885 a představuje svým návštěvníkům vrcholné ukázky ze sbírek uměleckého řemesla českého a středoevropského původu v proměně slohů od 16. do 19. století, nyní se záběrem až do 20. století. Součástí sbírek je sklo, nábytek, textil, šperky, hodiny, užitá grafika a fotografie. Dvoupodlažní stavba ve stylu italské renesance z konce 19. století byla navržena architektem Josefem Schulzem, autorem návrhu rekonstrukce...

  Více o této kategorii

 • Havelské tržiště | Kam v Praze za nákupy? Havelské tržiště

  Havelské tržiště je jedním z nejstarších ve městě – pochází z roku 1232. Původně se zde prodávaly jen zelenina a ovoce, ale časem se tržiště proměnilo a dlouho se zaměřovalo hlavně na turisty. V poslední době se ale zdá, že zelinářské stánky začínají zase převládat nad suvenýry, což je dobře. V současné době zde naleznete i stánky prodávající lokální zeleninu od českých farmářů. Dejte si dobrý pozor a pečlivě vybírejte - některé stánky prodávající zeleninu a ovoce vypadají sice skvěle,...

  Více o této kategorii

 • Dům U Zlatého prstenu | Praha Dům U Zlatého prstenu – Galerie hlavního města Prahy

  Jeden z výstavních prostor Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, najdete schovaný v jedné z uliček za Týnským chrámem. Ve středověku se původně jednalo o dvě budovy, které byly později spojeny. Dodnes se dochovaly raně gotické sklepy a chodba v prvním patře s valenou klenbou a zbytky nástěnných maleb z pozdního 15. století. Stálá expozice se zaměřuje na legendy českého umění 20. století (např. Toyen, Josef Šíma, Jan Zrzavý, Jiří Kolář) a na současné mladé umělce. V čítárně...

  Více o této kategorii

 • Betlémská kaple | Staré město | exteriér Betlémská kaple

  Tato kaple byla dokončena roku 1394 a v letech 1402-1412 v ní kázal uznávaný spisovatel, myslitel a filozof Jan Hus. V roce 1415 byl upálen a Betlémská kaple se tak stala rodištěm husitského hnutí. Kaple byla v 18. století stržena. Její rozvaliny byly objeveny v roce 1920 a v 50. letech byla podle výkresů, dobových popisů apod. znovu vystavěna přesně ve své původní podobě. Dnešní kaple má i původní kamenné podlahy a představuje významnou turistickou atrakci i nejvýznamnější část kouzelného...

  Více o této kategorii

 • Kunbistická svítilna | Kubismus v Praze Pouliční svítilna

  Jediná kubistická pouliční svítilna na světě se nachází v Praze uprostřed shluku rozmanitých stavebních slohů, jež představují funkcionalistický Baťův palác, gotický kostel Panny Marie Sněžné a secesní budova Adamovy lékárny. Tak vypadá krajina v centru Prahy; pospolitost různorodých architektonických slohů podtrhují jednolité dlážděné ulice. Pouliční svítilna, dílo Emila Králíčka, stojí v zastrčeném koutě nedaleko Václavského náměstí. Rozhodně vám stojí za pohled, kdyby pro nic jiného, tak pro ten zážitek vidět jedinou kubistickou pouliční lampu na světě.

  Více o této kategorii

 • Topičův dům | Pražská secese Topičův dům

  Na Národní třídě, naproti Národnímu divadlu, stojí další úchvatná ukázka pražské secesní architektury – Topičův dům. Dům, pojmenovaný podle slavného pražského nakladatele, navrhl neméně slavný pražský architekt Osvald Polívka, mimo jiné též autor nádherného Obecního domu. Dům býval centrem kulturních aktivit díky rodině Stránských, která založila proslulé Lidové noviny, nejstarší noviny v Čechách.

  Více o této kategorii

 • Městská knihovna | Praha Městská knihovna - Galerie hlavního města Prahy

  Na Mariánském náměstí v sousedství takových významných budov jako je Nová radnice, barokní Clam-Gallasovský palác a rozsáhlý komplex Klementina se v prostorách Městské knihovny nachází výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy. Budova navržená Františkem Roithem, architektem a studentem Otto Wagnera na vídeňské Akademii, byla postavena mezi lety 1925 až 1928. Původně byl dům zamýšlen jako kulturní středisko s výstavními, přednáškovými a koncertními sály. Ve východním křídle budovy se nachází byt starosty Prahy, který je navržen ve stylu art deco. Současná...

  Více o této kategorii

 • Náprstkovo muzeum | Praha Náprstkovo muzeum

  Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je jednou ze stálých expozic Národního muzea a představuje svým návštěvníkům unikátní etnografické sbírky nashromážděné českým vlastencem, mecenášem a národním buditelem Vojtěchem Náprstkem v 19. století. Sbírkové předměty muzea ze všech končin světa pocházejí nejen z darů zakladatele muzea Vojtěcha Náprstka, ale i od jeho přátel a známých z řad českých exulantů, cestovatelů a etnografů. Sbírky zahrnují předměty z celého světa, zejména však ze Severní a Jižní Ameriky, tichomořských ostrovů a Austrálie. Náprstkovo muzeum je...

  Více o této kategorii

 • Rotunda sv. Kříže | Praha Rotunda sv. Kříže

  Druhou nejstarší rotundou v Praze z konce 11. století je rotunda sv. Kříže, která stojí v jednom tichém koutě Starého Města. V 19. století naštěstí unikla demolici a v letech 1862-1865 tuto půvabnou rotundu rekonstruovali architekt V. Ullman a malíř B. Wachsmann. Stavba měla původně jen jedno okno, rekonstrukce jí další dvě přidala. Ozdobné obvodové litinové zábradlí navrhl Josef Mánes. K dějinám rotundy se váže strašidelná historka: na jejím místě dříve stával rybníček, do něhož byla po ukřižování vhozena mladá...

  Více o této kategorii

 • Vánoční trhy na Staroměstském náměstí | Praha Vánoční trhy na Staroměstském náměstí

  Vánoční trhy na Staroměstském náměstí, umístěné v impozantních kulisách, si rozhodně nenechte ujít. Ze Šumavy se přiveze obří vánoční strom, ozdobí se žárovkami a ozdobami a roztomilé dřevěné stánky prodávají svařené víno, klobásy, české speciality, směšné suvenýry a zlaté svítící andílky, takže vás jistě nezklame. Díky kouzelné poloze na překrásném místě je tento vánoční trh nejoblíbenější, ale pokud hledáte opravdovější české dárky, zajděte na trh na náměstí Míru. Po celý prosinec je v provozu pódium, na němž sbory zpívají tradiční koledy...

  Více o této kategorii

Go Up