Židovská čtvrť | Pražské pamětihodnosti | Památky v Praze

Část Starého města byla odpradávna vyhrazena pražské židovské obci. Židé se zde začali usazovat okolo 10. století a původní židovské ghetto, jež mělo přes 18 tisíc obyvatel, již neexistuje. Zaniklo spolu s jeho obyvateli, kteří byli v průběhu staletí vystaveni nelidskému zacházení v podobě pogromů. První z nich v roce 1096 vedl k založení ghetta a nejhorší se odehrál v roce 1389, kdy bylo o velikonoční neděli zavražděno 1500 lidí. Židovská obec však v 16. století začala vzkvétat pod vedením židovského starosty Mordechaje Maisela, který se později stal ministrem financí. V té době se též objevila pověst o Golemovi. Čtvrť byla v roce 1850 přejmenována na Josefov na počest císaře Svaté říše římské Josefa II., jenž roku 1781 vydal toleranční patent, kterým židovskému obyvatelstvu zaručil rovnost vyznání. V letech 1893-1913 byla většina budov stržena během modernizace čtvrti do podoby bližší Paříži; z Josefova zbylo šest synagog, stará židovská radnice a starý židovský hřbitov. Hitler během 2. světové války nechal Josefov být, ba dokonce rozšířil jeho bohatství, když si ke konci války usmyslil zřídit zde “exotické muzeum zaniklé rasy”. Dnes je Josefov sídlem Pražského židovského muzea, Uměleckoprůmyslového muzea, luxusních obchodů a kvalitních restaurací; je též rodištěm slavného Franze Kafky.

 • Staronová synagoga v Praze Staronová synagoga

  Nejstarší památka židovské čtvrti, Staronová synagoga, je současně nejstarší synagogou v Evropě. Obklopuje ji dlouhá historie, záhady a legendy – její podkroví bylo údajně domovem pražského golema stvořeného a oživeného rabi Löwem, aby ochraňoval židovské občany v Praze. Jiná legenda říká, že její základní kameny pocházejí ze zničeného Šalamounova chrámu v Jeruzalémě a byly zapůjčeny anděly za podmínky, že budou vráceny, až bude Šalamounův chrám obnoven. Synagoga prý byla chráněna před ohněm zuřícím v ghetu právě křídly andělů, kteří se...

  Více o této kategorii

 • Španělská synagoga | Josefov | exteriér Španělská synagoga

  Zdaleka nejpůsobivější stavba pražské židovské čtvrti. Jeho předlohou byla španělská Alhambra, odtud tedy název Španělská. Synagogu zdobí omračující množství maurských kachlíkových motivů květin a geometrických vzorů v zářivých odstínech červené, modré a zelené se zlatými okraji. Interiér se pyšní barevnými stropy, stěnami a okenními vitrážemi.

  Více o této kategorii

 • Anežský klášter | Josefov | gotický detail Anežský klášter

  Klášter svaté Anežky České založila kněžna Anežka Přemyslovna v roce 1231; jedná se o nejstarší gotickou budovu v Praze. Klášter sloužil řádu klarisek (chudých sester sv. Kláry, druhý františkánský řád založený roku 1212 svatou Klárou a svatým Františkem z Assisi). Konvent byl vlivným duchovním centrem Prahy a byli zde pohřbíváni Přemyslovci. V 16. století klášter převzali dominikáni, kteří zde zůstali 70 let. Poté byl klášter uzavřen. Budovy později sloužily jako chudobinec a různá skladiště. Tento úžasný gotický komplex v 19. století těsně...

  Více o této kategorii

 • Pinkasova synagoga | Praha Pinkasova synagoga

  Pinkasovu synagogu nenajdete nikde jinde než v pražské židovské čtvrti. Synagogu založil v roce 1479 rabín Pinkas, bohatý člen pražské židovské komunity. Dnes je Pinkasova synagoga důležitým památníkem obětem holocaustu. V padesátých letech byla na zdi hlavní lodi synagogy napsána jména 77 297 židů z Čech a Moravy, kteří nepřežili koncentrační tábor v Terezíně. Památník byl navržen a realizován mezi lety 1954 a 1959 malíři Václavem Boštíkem a Jiřím Johnem. Naposledy byl renovován po pádu komunistického režimu a znovu pro...

  Více o této kategorii

 • Židovský hřbitov | Josefov | náhrobní kameny Starý židovský hřbitov

  Tento dojemný hřbitov vznikl v 15. století, kdy vstoupil v platnost zákaz pohřbívat Židy mimo židovskou čtvrť. Odhaduje se, že se zde z důvodu nutné úspory místa nachází asi 12 vrstev hrobů. Na židovském hřbitově bylo takto úsporně pohřbeno přes 100 tisíc těl. Poklidnost tohoto místa, rozkládajícího se na okraji Starého Města pod korunami obrovských starých stromů, a stovky nakloněných náhrobků vytvářejí mimořádně mystickou atmosféru.

  Více o této kategorii

Go Up