Home / Lifestyle / Pražské pamětihodnosti / Židovská čtvrť | Pražské pamětihodnosti | Památky v Praze

Část Starého města byla odpradávna vyhrazena pražské židovské obci. Židé se zde začali usazovat okolo 10. století a původní židovské ghetto, jež mělo přes 18 tisíc obyvatel, již neexistuje. Zaniklo spolu s jeho obyvateli, kteří byli v průběhu staletí vystaveni nelidskému zacházení v podobě pogromů. První z nich v roce 1096 vedl k založení ghetta a nejhorší se odehrál v roce 1389, kdy bylo o velikonoční neděli zavražděno 1500 lidí. Židovská obec však v 16. století začala vzkvétat pod vedením židovského starosty Mordechaje Maisela, který se později stal ministrem financí. V té době se též objevila pověst o Golemovi. Čtvrť byla v roce 1850 přejmenována na Josefov na počest císaře Svaté říše římské Josefa II., jenž roku 1781 vydal toleranční patent, kterým židovskému obyvatelstvu zaručil rovnost vyznání. V letech 1893-1913 byla většina budov stržena během modernizace čtvrti do podoby bližší Paříži; z Josefova zbylo šest synagog, stará židovská radnice a starý židovský hřbitov. Hitler během 2. světové války nechal Josefov být, ba dokonce rozšířil jeho bohatství, když si ke konci války usmyslil zřídit zde “exotické muzeum zaniklé rasy”. Dnes je Josefov sídlem Pražského židovského muzea, Uměleckoprůmyslového muzea, luxusních obchodů a kvalitních restaurací; je též rodištěm slavného Franze Kafky.