Hradčany | Pražské pamětihodnosti | Památky v Praze

Pražský hrad. Hrozivý a zároveň skvostný hrad, u jehož bran vás uvítají divocí kamenní obři a k němuž se váží hrůzostrašné historky o Zlaté uličce a věži Daliborce. Takový je největší funkční hrad světa, a navíc ještě krásný. Překrásná je i čtvrť v sousedství hradu zvaná Hradčany. Patří k ní řada úchvatných paláců, například Schwarzenberský a Šternberský (s galeriemi výtvarného umění), uvolněný Strahovský klášter s prastarými knihovnami a podivuhodné Loretánské náměstí, na kterém stojí poutní kostel Loreta s replikou domu Panny Marie a Černínský palác na protější straně náměstí, který byl v letech 1939-1945 hlavním sídlem SS. Tato působivá čtvrť je v porovnání se Starým Městem či Malou Stranou poklidná a navíc jsou z ní naprosto úchvatné výhledy na Prahu.

 • Pražský hrad | stráže Pražský hrad

  Pražský hrad je ústředním bodem každého panoramatu Prahy. Shlíží na město a žádá si obdiv. Pokud někdy budete v Praze za letního soumraku, zvedněte hlavu a zadívejte se na západ slunce za katedrálou svatého Víta. Ten pohled je téměř biblický. Tento hradní komplex pochází z nejranějšího období dějin Prahy a je dějištěm významných politických a kulturních událostí českých dějin. Počátky Pražského hradu podle archeologického výzkumu sahají do 9. století a spojují se s knížetem Bořivojem. Od 10. století je Pražský...

  Více o této kategorii

 • Gotická architektura v Praze | Katedrála sv. Víta Katedrála sv. Víta

  Císař Svaté říše římské Karel IV. roku 1344 pověřil návrhem a stavbou katedrály sv. Víta Francouze Matyáše z Arrasu a po jeho smrti v roce 1356 předal vedení stavby Petru Parléřovi. Matyáš z Arrasu čerpal inspiraci z francouzských katedrál, zatímco Petr Parléř chtěl vytvořit stavbu nepodobnou ničemu, co kdy viděl. Svatý Vít je úchvatnou ukázkou pražské gotiky a dalším důkazem obrovského kulturního odkazu Karla IV. Matyáš z Arrasu postavil Zlatou bránu, spodní část hlavní věže a překrásnou kapli sv. Václava....

  Více o této kategorii

 • Basilica of St. George | Romanesque Architecture Bazilika sv. Jiří

  Bazilika sv. Jiří je nejkrásnější dochovanou ukázkou románské architektury v Praze. Baziliku v roce 1142 poničil požár a po něm byla dostavěna též hlavní apsida a dvojice věžiček. Ačkoli bazilika v 17. století dostala novou barokní fasádu, v interiéru nadále zůstávají určité románské prvky, jež byly v letech 1887-1908 s úzkostlivou pečlivostí restaurovány. Prostý, ale ohromující románský interiér vyniká typickými prvky, jako jsou masivní zdi, prosté sloupy, křížová klenba a půlkruhové oblouky. V hlavní lodi se nacházejí hrobky přemyslovských knížat.

  Více o této kategorii

 • Obrazárna Pražského hradu | Pražská muzea a galerie Obrazárna Pražského hradu

  Praha i její obyvatelé jsou očarovaní všudypřítomným kouzlem majestátně se tyčícího Pražského hradu. Tato kulturní pamětihodnost, sídlo moci po více než tisíc let a největší funkční hrad na světě, je báječným a nezapomenutelným místem k seznámení s českou kulturou. Na průzkum tohoto rozsáhlého hradu si vyhraďte celý den a nebudete zklamaní, protože celý hradní areál je sám o sobě muzeem pod širým nebem. Přejete-li si zhlédnout též interiéry a impozantní galerie, budou lepší dva dny. Tato stálá expozice představuje přibližně stovku kvalitních...

  Více o této kategorii

 • Royal Summer Palace Letohrádek královny Anny

  V překrásné Královské zahradě stojí nejskvostnější ukázka renesanční architektury na sever od Alp – Královský letohrádek, často zvaný též Letohrádek královny Anny. Palác nechal stavět císař Ferdinand I. pro svou milovanou manželku královnu Annu; navrhlo a postavilo jej sdružení italských kameníků, kteří vytvořili ochoz s odlehčeným sloupořadím a složitými klasickými reliéfními ozdobami, ve spolupráci s Bonifácem Wohlmutem a Hansem Tirolem, jejichž dílem je hlavní část stavby a její pozoruhodná střecha. Palác měl sloužit pořádání společenských setkání šlechty a také obohatit zážitek z návštěvy Královské...

  Více o této kategorii

 • Ball Game Hall | Fine Renaissance Architecture Míčovna Pražského hradu

  Tato okouzlující renesanční budova s ještě podivuhodnější historií stojí uvnitř Královské zahrady na okraji Jeleního příkopu. V 16. století ji postavili Bonifác Wohlmut a Ulrico Aostali jakožto královskou míčovnu, v níž se hrála raná podoba tenisu a badmintonu. Fasáda míčovny byla ozdobena impozantními sgrafity (vyobrazení ctností, čtyř živlů a svobodných umění) a budovu směrem do zahrady doplňovalo podloubí, jež ideálně chránilo jejich královská veličenstva před prudkým sluncem. V 17. století se míčovna proměnila v královskou jízdárnu a sloužila též jako královské stáje. Za...

  Více o této kategorii

 • Klášterní pivovar Strahov | Exteriér Klášterní pivovar Strahov

  Klášterní pivovar Strahov se tyčí vysoko nad pražskou kotlinou v areálu Strahovského kláštera. Tento mikropivovar, jenž se nachází nedaleko petřínské zeleně a pouhých několik kroků od bran Pražského hradu, nabízí deset druhů piva Sv. Norbert (3 celoročně a 7 sezónně), přičemž všechny jsou vynikající, vařené přímo na místě a milovníky piva jistě potěší svými unikátními chutěmi. K nabídce pivovaru patří nefiltrované a nefermentované moky jantarové barvy a nahořklé chuti připomínající německé ležáky či vídeňský Dunkel. Klášterní pivovar nabízí i sezónní...

  Více o této kategorii

 • Hradní a palácové zahrady | Pražské zahrady a parky Hradní a palácové zahrady

  Na jižních svazích Pražského hradu  se rozkládají některé ze zahrad Pražského hradu (v oblasti bývalé královské vinice) a pět palácových zahrad (jedná se o zahrady Ledeburskou, Malou Pálffyovskou, Velkou Pálffyovskou, Kolowratskou a Fürstenberskou), přičemž všechny tyto zahrady jsou propojeny a terasovitě uspořádány. Výsledkem je skutečně úchvatný řetězec pečlivě a pravidelně zastřihovaných zahrad, které společně vytvářejí úžasně pestrou podívanou. Odpočiňte si v těchto zahradách od výprav za pražskými památkami. nebo se jen zahleďte přes labyrint červených malostranských střech. Zahrady poskytují jedinečné...

  Více o této kategorii

 • 1000 let zlata Inků | Pražská muzea a galerie Nejvyšší purkrabství Pražského hradu

  Na Nejvyšším purkrabství je aktuálně k vidění úžasná výstava nazvaná 1000 let zlata Inků. Tato nevelká, ale penězi neocenitelná výstava představuje šperky (obrovské náušnice, korále z masivního zlata, nánosníky), nářadí, poháry a další předměty denní potřeby, například zlaté pinzety. Tyto fascinující předměty jsou vystaveny v nasvícených skleněných vitrínách s poučnými i dějepisnými texty (česky a anglicky) na tabulkách vedle výrobků. Výrobky jsou skutečně ohromující a nesmírně složité – něco takového se nevidí denně, takže má štěstí každý, kdo se do blízkosti takového množství zlata...

  Více o této kategorii

 • Hradčanské náměstí v noci Hradčanské náměstí

  Hradčanské náměstí v komplexu Pražského hradu je jedním z nejimpozantnějších náměstí v Praze, ztělesňujících šarm a majestátnost. Nachází se zde řada působivých paláců, jako je Arcibiskupský palác, Martinický palác či Šternberský palác vystavující díla některých velkých toskánských mistrů, benátského umění a ukázky florentského manýrismu, Schwarzenberský palác se stálou expozicí soch a maleb, Toskánský palác (nazývaný také Thun-Hohenštejnský palác) a další fascinující paláce, z nichž mnohé jsou otevřeny pro veřejnost. Na Hradčanském náměstí se nachází novoklasicistická a pozdně barokní brána, které...

  Více o této kategorii

 • Muzeum hraček | Praha pro děti | Tři panenky Barbie Muzeum hraček

  Muzeum hraček Praha, dočasně umístěné ve významném barokním Clam-Gallasově paláci v Husově ulici na Starém Městě, je velmi zábavné pro děti i dospělé. Muzeum vystavuje hračky od antického Řecka po současnost, včetně obří sbírky panenek Barbie. Muzeum je prý druhé největší svého druhu na světě. Součástí muzea je i stálá expozice filmaře a kreslíře Ivana Steigera s dřevěnými a plechovými hračkami. Ve vitrínách najdeme tradiční české hračky, mimo jiné nejstarší vláčky Märklin s příslušenstvím, letadélka, vláčky i autíčka. Impozantní sbírka panenek Barbie...

  Více o této kategorii

 • Lobkovický palác | Praha Lobkovický palác

  Lobkovický palác Pražského hradu skrývá jednu z nejúchvatnějších soukromých sbírek v Evropě. Český šlechtic Jaroslav z Pernštejna nechal postavit tento majestátní palác v polovině šestnáctého století. Palác se brzy stal domovem dynastie Lobkoviců a je jím s několika přestávkami dodnes. Rodokmen rodiny Lobkoviců sahá až do 14. století a jde tak o jeden z nejstarších šlechtických rodů v Čechách. Během staletí hrál jak palác, tak rod samotný opakovaně významnou roli v českých dějinách. Například v roce 1618 po tzv. druhé...

  Více o této kategorii

 • Schwarzenberský palác | Praha Schwarzenberský palác

  Schwarzenberský palác, nově zrekonstruovaný do nebývalé krásy, stojí na Hradčanském náměstí. Je jednou z nejlepších ukázek pražské renesanční architektury. Poznáte jej snadno podle dramatických černobílých sgrafit zdobících celou jeho fasádu. Tři budovy, jež původně stály na místě dnešního paláce, podlehly ničivému požáru v roce 1541. Bohatý šlechtic Jan Popel z Lobkovic odkoupil jejich trosky i pozemky, na nichž stály, a v roce 1567 nechal postavit hlavní budovu paláce, jejíž západní křídlo bylo přistavěno o mnoho let později. Nádherný interiér paláce má původní malované stropy...

  Více o této kategorii

 • Rokoko v Praze | Arcibiskupský palác Arcibiskupský palác

  Původní Arcibiskupský palác v roce 1420 vypálil rozvášněný dav Husitů. Ferdinand I. Habsburský rozhodl, že na jeho troskách musí být postavena nová budova a objednal stavbu nového Arcibiskupského paláce, nejprve v renesančním, později v barokním slohu. V 18. století byl palác přestavěn rokokově. Tento nevelký, ale impozantní, elegantní a krásný palác se čtyřmi křídly a nádvořími od roku 1562 střeží vstup do Pražského hradu a slouží jako sídlo arcibiskupů. Interiér představuje rokokovou přehlídku pestrobarevných tapisérií z Francie a portrétů bývalých arcibiskupů. Rozkošnou fasádu paláce...

  Více o této kategorii

 • Barokní architektura v Praze | Šterneberský palác Šternberský palác

  Tento nádherný barokní palác stojí nedaleko Hradčanského náměstí. Skrývá se za rokokovým Arcibiskupským palácem; k bočnímu vchodu vede úzká ulička. Touto dlážděnou uličkou projděte a masivní tepanou branou vstupte do grandiózního světa šlechtického rodu Šternberků. Palác byl v letech 1697-1701 postaven pro hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka a v současnosti ve svých třech podlažích ukrývá stálou expozici starých mistrů v majetku Národní galerie. Palác má překrásné stropy plné ornamentálních fresek a maleb, působivé klenby, překrásnou zahradu s českými sochami z 20. století a kouzelnou kavárnu...

  Více o této kategorii

 • Loreta | Praha Loreta

  Pražskou barokní Loretu nechala roku 1626 postavit hraběnka Kateřina z Lobkovic a udržoval ji řád kapucínů, spojovaný se sv. Františkem z Assisi a jeho bratrstvem. Tato nádherná perla barokní architektury je v posledních staletích cílem mnoha poutí a není těžké pochopit proč. Budova vznikla za účelem šíření legendy o Svaté chýši, tedy domě Panny Marie. Její kopie zdobená freskami stojí na hlavním nádvoří pražské Lorety, obklopeném ochozy. Součástí Loretánského pokladu je takzvané Pražské slunce, což je monstrance posázená 6000 drahokamy (222 diamanty). Zářící...

  Více o této kategorii

 • Černínský palác | Pražské památky | Hradčany Černínský palác

  Černínský palác, nejdelší barokní budova v Praze, má poměrně zajímavou politickou minulost. Raně barokní palác byl podle projektu Francesca Carattiho postaven pro benátského císařského velvyslance hraběte Černína a považuje se za perlu baroka. Jeho součástí je působivá obrazárna s díly renesančních mistrů, ozdobná zahrada, sochy M. B. Brauna v hlavním sále a nástropní fresky V. V. Reinera. Po nečekaném finančním zhroucení rodu Černínů v 18. století palác obsadila francouzská a bavorská vojska během války o rakouské dědictví. Majestátní palác se proměnil v pevnost a...

  Více o této kategorii

 • Loretánské náměstí | Poutní místo v Praze Loretánské náměstí

  V jedné z nejnavštěvovanějších částí Prahy, v okolí Pražského hradu, najdete krásné budovy a prostranství, jedním z nichž je Loretánské náměstí. Narazíte na něj po pár krocích od Hradčanského náměstí za Hrzánským palácem, který je sídlem kanceláře předsedy vlády. Na Loretánském náměstí se nachází světově známé poutní místo Loretánský komplex s kostelem Loretou a je také známé jako poslední zastávka lednového procesí Tří králů, kdy jsou Ježíškovi, jež je součástí živého betlému, předány dary, které jsou pak darovány charitě. Z...

  Více o této kategorii

 • Jelení příkop | Parky a zahrady v Praze Jelení příkop

  Jelení příkop najdete v areálu Pražského hradu. Tato krásná přírodní rokle vytvořená potokem Brusnice je jedním z nejklidnějších míst na procházku v Praze nacházející se jen kousek od nejznámější pražské památky. Historicky byl příkop částí severního opevnění Pražského hradu, které pomáhalo v obraně tohoto masivního komplexu. V roce 1899 byl potok Brusnice odvodněn pomocí podzemních trubek a vznikla tak krásná přírodní rokle. Během vlády Rudolfa II. byl příkop ohrazen a byla v něm vysazena a lovena divoká zvěř – odtud...

  Více o této kategorii

 • Salmovský palác | Praha Salmovský palác - Národní galerie

  Nedávno zrekonstruovaný klasicistní Salmovský palác patří podobně jako sousední Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí pod správu Národní galerie v Praze. Salmovský palác byl postaven mezi lety 1800 a 1811 na místě několika menších šlechtických rezidencí pro pražského arcibiskupa Viléma Florentana, knížete Sal-Salma. Pod správu Národní galerie se dostal v roce 2004. Následovala rekonstrukce podle projektu španělského architekta Josepa Llouíse Matea, který mezi oběma paláci vybudoval vstupní halu společnou pro obě budovy, jež slouží současně jako informační centrum Národní galerie v...

  Více o této kategorii

 • Strahovský klášter | Pražské památky | Hradčany Strahovský klášter

  Na stráni vysoko nad Prahou leží druhý nejstarší klášter na území hlavního města – Strahovský klášter, založený ve 12. století. Klášter, do něhož se vstupuje majestátní branou, sestává z několika budov a kostelů Nanebevzetí Panny Marie a svatého Rocha. Díky poklidné atmosféře je Strahovský klášter ideálním místem k odpolední procházce nebo zdřímnutí pod prastarým stromem. Strahov vyniká dvěma barokními knihovnami – Filosofickým a Teologickým sálem, jež jsou skutečnými mistrovskými díly barokního umění. Ve Filosofickém sále najdeme stropní fresky od Franze...

  Více o této kategorii

 • Galerie MIRO | Muzea v Praze Galerie MIRO

  Galerie MIRO je jednou z nejoblíbenějších komerčních galerií v Praze. Byla založena v roce 1987 v Berlíně a do nynějšího sídla, kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera, se z Berlína přestěhovala v dubnu 1994. U jejího založení tehdy stál i populární zpěvák Karel Gott, který poskytl zakladateli galerie, panu Miro Smolákovi, bezúročnou milionovou půjčkou, bez které by založení galerie provázely určitě větší obtíže. Od doby svého založení uspořádala Galerie MIRO v Praze nejen více než 150 výstav, ale i...

  Více o této kategorii

 • Bílkova vila | Galerie hlavního města Prahy Bílkova vila - Galerie hlavního města Prahy

  Na překrásných Hradčanech nedaleko Královského letohrádku se nachází secesní pohádková vila od architekta a secesního a symbolistického sochaře Františka Bílka. Bílek původně dům navrhl v roce 1911 jako svou rezidenci a ateliér. Po Bílkově smrti se vila na jeho přání přeměnila v muzeum jeho děl. Vila byla postavena na místě bývalého barokního opevnění (nedaleko je Písecká brána jinak nazývaná Bruská brána, jediná dochovaná barokní brána v Praze. Brána byla mezi lety 2000 a 2002 zrekonstruována a nyní se v ní...

  Více o této kategorii

 • Muzeum miniatur | Praha pro děti | Detail miniatury Muzeum miniatur

  Toto podivné, výstřední muzeum je věnováno Sibiřanu Anatolii Koněnkovi a jeho podivuhodným miniaturám. A podivovat se skutečně budete! Muzeum vystavuje předměty malované i vyřezávané, zvláštnosti a podivnosti, například karavanu velbloudů v uchu jehly, portrét Čechova na polovině makového zrnka, drobounké kopie mistrovských děl Leonarda da Vinciho, Salvadora Dalího, Henriho Matisse, Sandra Botticelliho i Rembrandta, trojrozměrnou Eiffelovu věž 3,2 mm vysokou a dokonce otčenáš a vláček na lidském vlasu! Najdeme tu též nejmenší knihu světa podle Guinnessovy knihy rekordů o rozměrech 0,9...

  Více o této kategorii

Go Up