Nové Město | Pražské pamětihodnosti | Památky v Praze

Počátky Nového Města Pražského sahají do roku 1348, kdy je král Karel IV. založil jako prostornou novou čtvrť mezi Vyšehradem a Starým Městem za účelem zvýšení rozlohy i počtu obyvatel hlavního města. Nové Město je nejvýznamnější obchodní čtvrtí Prahy. Nachází se zde řada sídel firem, hotelů a bank i obchodních domů, luxusních prodejen a několik menších nákupních středisek. Nové Město je též bohaté na kulturu – nabízí množství divadel, kin, muzeí a Státní operu. Bijícím srdcem Nového Města je Václavské náměstí, jež začíná u Národního muzea a končí až na hranici Starého Města.

 • Národní muzeum | Nové Město Národní muzeum

  Největší a nejstarší české muzeum sídlí v novorenesanční budově vévodící Václavskému náměstí, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vedle panteonu českého národa zde najdeme pravěkou, historicko-archeologickou, divadelní, mineralogickou, geologicko-paleontologickou a zoologickou sbírku. Muzeum pořádá četné kulturní akce a výstavy. Impozantní budova je chloubou Nového Města a jedním z hlavních orientačních bodů Prahy.

  Více o této kategorii

 • Národní divadlo | Nové město Národní divadlo

  Novorenesanční budova Národního divadla vznikla v letech 1868-1881 podle návrhu architekta Josefa Zítka. Krátce po slavnostním otevření však došlo k ničivému požáru, jenž vážně poškodil budovu, která byla v té době téměř před dokončením. Díky štědrým finančním darům mnoha kulturně uvědomělých Čechů byla budova Národního divadla po opravě a dostavbě otevřena roku 1883. Rekonstrukci provedl architekt Josef Schulz, přičemž venkovní i vnitřní výzdoba je dílem umělců tzv. generace Národního divadla, k níž patřili Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Vojtěch Hynais a Josef Václav Myslbek....

  Více o této kategorii

 • Socha sv. Václava | Nové město Socha sv. Václava

  Při pohledu na horní konec Václavského náměstí nemůžete přehlédnout jezdeckou sochu svatého Václava od J. V. Myslbeka, zřejmě nejznámější sochařský monument v Praze. Nejvýznamější český sochař přelomu 19. a 20. století a představitel monumentálního realismu Josef Václav Myslbek pracoval na sousoší téměř 35 let. Jezdeckou sochu světce Václava vyobrazeného jako bojovníka obklopují sochy čtyř českých svatých patronů: svatá Ludmila (Václavova babička), sv. Prokop (s tváří samotného J. V. Myslbeka), sv. Vojtěch a sv. Anežka Česká. Na architektonické úpravě sousoší se...

  Více o této kategorii

 • Interiér Státní Opery | Praha | Rokoko Interiér Státní opery Praha

  Budova Státní opery Praha byla postavena roku 1888 jako Německé divadlo; pražští němečtí umělci do té doby působili ve Stavovském divadle, kde se střídali s českým souborem, a přáli si mít vlastní scénu. První premiéra se v divadle, vystavěném vídeňskou dvojicí Fellner und Hellmer ve spolupráci s Karlem Hasenauerem a Čechem Alfonsem Wertmüllerem, konala 5. ledna představením Wagnerovy opery Mistři pěvci norimberští, a divadlo bylo s nadšením velebeno jako jedno z nejkrásnějších německých divadel v Evropě. Interiéry jsou bohatě novorokokově...

  Více o této kategorii

 • Kostel Panny Marie Sněžné | Nové Město Kostel Panny Marie Sněžné

  Gotický kostel Panny Marie Sněžné, založený roku 1397, je jednou z nejvelkolepějších pamětihodností Nového Města. Císař Svaté říše římské Karel IV. chtěl, aby kostel byl nejmajestátnější a nejvyšší kostel v Praze, dokonce vyšší než katedrála svatého Víta. Hned při vstupu si možná všimnete, že rozměry poněkud nesedí – kostel je vyšší než delší, protože plány Karla IV. nebyly realizovány úplně. Kdyby byly, kostel by zabral celé náměstí – to, co vidíme dnes, je pouhý zlomek zamýšlené stavby. Neobvyklé zasvěcení kostela...

  Více o této kategorii

 • Františkánská zahrada | Zahrada v Praze Františkánská zahrada

  Františkánská zahrada, schovaná v nenápadném dvoře mezi Jungmannovým a Václavským náměstím, je skutečnou oázou a ideálním útočištěm před zdrcujícími davy hlavního města. Do zahrady se dostanete samostatným vchodem z Jungmannova náměstí, pasáží Alfa vedoucí sem z Václavského náměstí a pasáží Světozor vedoucí z Vodičkovy ulice (obě pasáže se spojují před branou do zahrady). Zahrada pochází ze 14. století a začátkem 90. let 20. století prošla rekonstrukcí. Leží v sousedství kostela Panny Marie Sněžné, který je pozoruhodný sám o sobě. V zahradě najdeme spoustu...

  Více o této kategorii

 • Laterna magika | Praha Laterna magika

  Unikátní budova Laterny magiky připomínající kostku ledu se nachází v Praze na Národní ulici, která dělí Staré Město od Nového. Laterna magika, jejíž historie se datuje do roku 1958, je součástí Národního divadla a její produkce pod názvem Nová Scéna zahrnují představení moderního a současného scénického umění. V první fázi divadlu šéfoval ředitel Alfréd Radok a scénograf Josef Svoboda, pod jejichž vedením měl soubor divadla pod názvem Laterna magika premiéru na EXPU 58 v Bruselu v československém pavilonu. Po úspěšném...

  Více o této kategorii

 • Palác Lucerna | exteriér Palác Lucerna

  Secesní palác Lucerna z roku 1920 je protkaný složitou sítí pasáží, jež propojují Vodičkovu ulici se Štěpánskou – nad pasáží visí velký znak lucerny. Nové Město je vůbec plné pasáží, jež ústí do křivolakých ulic, malých krámků a zajímavých schovaných kavárniček. Systém pasáží v Lucerně je nejspíš největší a nejzajímavější. Bludištěm dalších pasáží je spojený i s herním palácem U Nováků. Z pasáže vede též vchod do slavného velkého sálu Lucerny, překrásného kina, rockového klubu, jedinečných krámků, vinotéky, prodejen krystalů ve stylu new age...

  Více o této kategorii

 • Secesní architektura v Praze | Wilsonova budova Historická budova Hlavního nádraží

  Hlavní nádraží – největší, nejrušnější a nejspíše též nejšpinavější v Česku – bývalo ztělesněním krásy. Secesní budovu s nádražní halou a halou pokladen navrhl český architekt Josef Fanta; postavena byla v letech 1901-1909. Budova měla velkolepý, zdobný secesní vstup a halu pokladen s vlastní nevelkou a dekorativní střešní kupolí; příchod k vlakům byl nesmírně stylový. V éře komunismu však bohužel vzniklo několik nevzhledných přístaveb a venkovní krása původní budovy vzala za své též kvůli dálnici, jež prochází přímo před Wilsonovou...

  Více o této kategorii

 • Jindřišská věž | Praha Jindřišská věž

  Nejvyšší pražská zvonice se nachází na Novém Městě. Tato gotická věž prošla v roce 2002 kompletní rekonstrukcí. Je v ní 10 podlaží, na nichž se nachází kavárna, obchod s whiskey, galerie, restaurace rozprostírající se na dvou podlažích, kuchyně, nádherná vyhlídka a další. Tato kouzelná věž je atraktivním místem pro romantickou večeři, drink s přáteli v baru pojatém ve skotském stylu nebo báječný dezert s výbornou italskou kávou. Atmosféra ve věži je jedinečná a máte zde pocit, jako byste se vrátili...

  Více o této kategorii

 • Architektura komunistické éry | budova bývalého Federálního shromáždění Budova bývalého Federálního shromáždění

  Na horním konci Václavského náměstí, vedle majestátního, i když poněkud zchátralého Národního muzea, stojí nepřitažlivá budova z dob komunismu, v níž donedávna sídlilo Rádio Svobodná Evropa. Tato ohyzdnost, která připomíná obrovskou desku z černého skla nahodile položenou na střechu jiné budovy, vyzařuje nulový půvab. V letech 1966-1973 byla původní budova bývalé burzy přetvořena na nové sídlo socialistického parlamentu, skleněnou obludnost se dvěma obrovskými sloupy. Budova je dokonce vybavena protiatomovými bunkry. Tady byly v roce 1989 schváleny požadavky sametové revoluce a donedávna zde sídlilo Rádio Svobodná...

  Více o této kategorii

 • Slovanský ostrov | Parky v Praze Slovanský ostrov

  Slovanský ostrov se nachází na Vltavě, kousek od Národního divadla a jeho dominantou je neorenesanční budova Žofína. Tento pražský ostrov je ideálním místem pro příjemně strávené odpoledne. Pro děti je zde přístupné veřejné dětské hřiště a rodiče můžou příjemně posedět ve stylové restauraci Žofín Garden nebo, dovolí-li to počasí, na venkovní zahrádce s výhledem na funkcionalistickou budovu Mánes. Ostrov vznikl v 17. století postupnými nánosy půdy. Po povodních v roce 1784 byl opevněn zdí a byly na něm vysázeny stromy....

  Více o této kategorii

 • Muzeum komunismu | Interiér Muzeum komunismu

  Muzeum komunismu v blízkosti Václavského náměstí představuje pohled na éru komunismu od únorového puče v roce 1948 až po pád režimu v listopadu 1989. Muzeum nahlíží na tento totalitní režim z různých pohledů, Komunismus: Sen, realita a noční můra a představuje svým návštěvníkům každodenní život, politiku, historii, sport, ekonomiku, vzdělání, sovětské realistické umění, media a propagandu, Lidové milice, armádu, policii, včetně tajných služeb StB, cenzuru, soudní a jiné donucovací instituce, procesy a politické pracovní tábory a ještě mnohem víc. Návštěvníkům je alespoň přiblížena autentická...

  Více o této kategorii

 • Václavské náměstí | květiny Václavské náměstí

  Václavské náměstí, jedno z nejdůležitějších živoucích muzeí Prahy, kterému dominuje socha českého patrona, netřeba Čechům zdlouhavě představovat. Snad každý Pražan někdy přišel na schůzku „pod ocasem“ ke svatému Václavovi. Nejedná se o náměstí v pravém slova smyslu, ale spíše o bulvár, který je ideálním místem pro setkání velkého množství lidí. Václavské náměstí tak je a bylo zejména ve 20. století dějištěm mnoha důležitých a vzrušujících událostí v české historii. Původně koňský trh, Václavské náměstí či zlidověle Václavák, dostal svoje jméno...

  Více o této kategorii

 • Jubilejní synagoga | Nové Město | Exteriér Jubilejní synagoga

  Jubilejní synagoga je nejmladší, největší a nejbarevnější synagogou v Praze (dokončena 1906). Autorem architektonického návrhu byl Wilhelm Stiassny a pojmenována byla na počest 50. výročí (stříbrného jubilea) vlády rakouského císaře Františka Josefa I. Jubilejní synagoga je pestrou směsicí maurského obrozeneckého stylu a secese. Průčelí zdobí maurské oblouky, rozeta, překrásné ibersky červené a bílé pruhy kamene a spousta barev, jimiž synagoga září na celou Jeruzalémskou ulici. Interiér je různorodou směsicí maurských prvků s detailní secesní výmalbou. Synagoga má 850 míst k...

  Více o této kategorii

 • Tančící dům | Nové město Tančící dům

  Tato eklektická kancelářská budova navržená slavným americkým architektem Frankem Gehrym se rychle stala jednou z charakteristických staveb Prahy. Její odvážný současný vzhled je velmi poutavý a ostře kontrastuje s okolní neoklasicistní architekturou. Budovu, přezdívanou Ginger a Fred, jedni milují pro její unikátní tvary a jiní zavrhují jako urážku okolních starých staveb. Původně měla sloužit jako kulturní centrum, ale stala se kancelářskou budovou, v níž sídlí několik nadnárodních společností. Ze střešní restaurace Ginger & Fred je senzační vyhlídka na Pražský hrad...

  Více o této kategorii

 • Mánes | Pražský funkcionalismus Mánes

  Výstavní síň Mánes otevřená roku 1930 je jednou z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb v Evropě. Je známá nejen svým provedením, jež ve společnosti vodárenské věže z 15. století tvoří zajímavou směsici starobylého a moderního, ale též avantgardním uměním, které v ní bylo a je vystavováno. Václav Havel tvrdí, že Mánes je jeho oblíbenou budovou v Praze. Je možné, že by to bylo kvůli výstavám moderního umění konaným doslova pod nosem komunistům, kteří se ukrývali v báni vodárenské věže, když jej špehovali v jeho...

  Více o této kategorii

 • Románská architektura v Praze | rotunda sv. Longina Rotunda sv. Longina

  Rotunda sv. Longina, nejmenší z trojice pražských rotund, stojí nedaleko kostela sv. Štěpána ve Štěpánské ulici. Tato románská rotunda pochází z druhé poloviny 12. století, kdy sloužila farníkům z vesnice Rybníček (jednotlivé části Nového Města ještě byly vesnicemi). Rotunda v letech 1929-1934 prošla rekonstrukcí.

  Více o této kategorii

 • Pohled na Novoměstskou radnici z Karlova náměstí Karlovo náměstí

  Karlovo náměstí na Novém Městě je největším náměstím v Praze a jedním z největších v Evropě. Na Karlově náměstí toho najdete mnoho – zalesněnou oblast, park, rušné ulice, budovu radnice, linky tramvaje i vstupy do metra. Na rušném Karlově náměstí býval kdysi velký trh s dobytkem a rybí trh a sloužilo také jako místo pro přehlídky císaře Karla IV., kde o Velikonocích vystavoval korunní šperky a sbírku svatých relikvií. Karlovo náměstí je tak velké, že na něm lehce najdete místečko...

  Více o této kategorii

 • Secesní architektura v Praze | hotel Evropa Hotel Evropa

  Grandhotel Evropa, dějiště revolucí a demonstrací, stojí na slavném Václavském náměstí. Tato secesní perla vznikla v roce 1889 pod názvem U arcivévody Štěpána, ale v letech 1903-1905 ji architekti Bedřich Bendelmayer a Alois Dryák secesně přestavěli, přičemž fantastický interiér navrhli Bohumil Hübschman, Jan Letzel a Ladislav Šaloun. Hotel je proslulý svou krásou a elegancí a jeho dokonale vyzdobený interiér si zahrál v hollywoodských filmech Mission Impossible a Titanic.

  Více o této kategorii

 • Národní památník hrdinů Heydrichiády | Praha Národní památník hrdinů Heydrichiády

  Reinhard Heydrich, přezdívaný pražský řezník, byl říšským protektorem pro Čechy a Moravu pod Hitlerovým krutým dohledem. Dne 27. května 1942 na něho skupina českých vojáků vycvičených v Británii spáchala atentát. Atentát byl úspěšný, neboť Heydrich o týden později v nedaleké nemocnici zemřel. Pomsta nacistů byla strašná – mučeno, zatčeno, zabito či uvězněno bylo přibližně 13 000 osob. Vesnice Lidice a Ležáky byly doslova vymazány z mapy – zcela srovnány se zemí (zničeny byly i hřbitovy a lidské ostatky z hrobů) a vypáleny. Všichni muži z obou...

  Více o této kategorii

 • Antonín Dvořák Museum Muzeum Antonína Dvořáka

  Navštivte Muzeum Antonína Dvořáka, které náleží do celku Národního muzea, a užijte si odpoledne s Mistrem. Muzeum od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika. Vystavují se zde krásné kolekce osobních předmětů Antonína Dvořáka, dobové fotografie, korespondence, notové rukopisy, zápisy a jiné zajímavosti. V muzeu si můžete prohlédnout i Dvořákův psací stůl, brýle na čtení, klavír, talár z promoce v Cambridge nebo violu. Letohrádek nechal postavit na začátku 18. století Jan Václav Michna z Vacínova....

  Více o této kategorii

 • Novoměstská radnice | Nové město Novoměstská radnice

  Věž Novoměstské radnice shlíží na rozlehlý zelený obdélník Karlova náměstí. Radnice pochází z roku 1377, kdy Nové Město ještě bylo opravdu nové. V 15. století se jí dostalo několika úprav včetně dostavby mohutné věže s nevelkou kaplí a těžkým zvonem. Radnice byla správním sídlem Nového Města až do roku 1784, kdy jej císař Josef II. sloučil se Starým Městem, Malou Stranou a Hradčany pod jednu městskou radu. Radnice též sloužila jako soudní síň a věznice (i s vlastní mučírnou) především pro revolucionáře. Na...

  Více o této kategorii

 • Palác Adria | Praha Palác Adria

  Palác Adria, opravdový architektonický skvost, najdete na Novém Městě na rohu Jungmannova náměstí a Národní třídy. Z kavárny s venkovním posezením, která se v této významné a unikátní architektonické památce nachází, je vidět na architektonicky zajímavé náměstí, známé divadlo a zajímavý antikvariát v přízemí budovy. Tento zázrak rondokubismu, architektonického stylu, který má původ v Praze a nikde jinde jej nenajdete, byl postaven v letech 1923 až 1924 a byl navržen architektem Josefem Zaschem ve spolupráci s Pavlem Janákem. Palác Adria...

  Více o této kategorii

 • Klášter Emauzy | Nové Město Klášter Emauzy

  Pokud se vám dvojice věží v průčelí tohoto gotického kostela zdá nějaká divná, vzpomeňte si, že byly dostavěny v 60. letech 20. století poté, co v roce 1945 část budovy zničily britské a americké zápalné pumy. Klášter byl založen v roce 1372, kdy Karel IV. do Prahy povolal slovanský benediktinský řád. Následovala staletí klidu, ale za 2. světové války klášter obsadilo Gestapo a mnichy deportovalo do koncentračního tábora Dachau. Po válce se do kláštera několik mnichů vrátilo, ale v roce...

  Více o této kategorii

 • Botanická zahrada Karlovy univerzity | Pražské zahrady a parky Botanická zahrada UK

  Nedaleko Karlova náměstí leží nejstarší botanická zahrada České republiky – Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dříve bývala zahrada na Smíchově, ale kvůli vltavským záplavám byla v roce 1898 přestěhována na dnešní místo. Tato botanická zahrada ležící poněkud stranou hlavních turistických tahů je klidná a romantická, plná laviček a zamilovaných dvojic. Klikaté stezky vedou zajímavými kouty okolo jezírek, zatímco v lákavém starém skleníku najdeme spoustu orchidejí, kávovníků, kaktusů, pravěkých rostlin a dokonce i borovici dlouhověkou, nejstarší živý organismus na světě. Venkovní expozice...

  Více o této kategorii

 • Faustův dům | Nové město Faustův dům

  V Praze je mnoho tajemných míst spojených s pověstmi a mýty. Ale nejtajemnější z nich je bezesporu Faustův dům na Karlově náměstí. Zdá se, že tento strašidelný barokní dům halí magický opar a v jeho podivné minulosti nejspíše magie sehrála významnou roli. V minulých letech se objevila řada pověstí, v nichž vystupují doktor Faust a Ďábel, jenž ho odnesl do pekla dírou ve stropě, ale i chudý student, který v domě žil a praktikoval černou magii, dokud beze stop nezmizel. Dějepisci dokládají, že v domě žilo několik...

  Více o této kategorii

 • Muchovo muzeum | Praha Mucha museum

  Muchovo muzeum se nachází na Novém Městě v Praze. První muzeum legendárního umělce Alfonse Muchy na světě vzniklo ve zrenovovaném barokním paláci a ke zhlédnutí nabízí informativní a působivou sbírku tvorby tohoto umělce i další pozoruhodné exponáty. Mezi zhruba stovku exponátů patří osobní fotografie, obrazy, pastely, uhly, litografie a předměty z pozůstalosti. Expozice nabízí zajímavý vhled do umělcova života a poetiky, který si můžete doplnit a obohatit shlédnutím třicetiminutového biografického dokumentárního filmu, který se v muzeu promítá. Muzeum akcentuje Muchův...

  Více o této kategorii

 • Langhans | Pražské galerie Langhans galerie Praha

  Na Novém Městě kousek od Václavského náměstí v živé Vodičkově ulici se nachází Langhans galerie Praha, nezisková instituce, která se specializuje na výstavy umělecké fotografie. Výstavy sahají ve svém zaměření od klasické po současnou fotografie a nechybějí ani zajímavé přesahy do oblasti nových médií. V galerii působí tuzemští i zahraniční kurátoři a některé výstavy doprovázejí knižní publikace. K vidění tu je například zajímavý archiv portrétních fotografií z konce 19. a počátku 20. století vyobrazujících některé významné Čechy z tohoto období...

  Více o této kategorii

 • Václavské náměstí | Vánoční trhy v Praze Vánoční trhy na Václavském náměstí

  Vánoční trhy na Václavském náměstí, nedaleko obchodního New Yorker, nemají takové kouzlo jako trhy na Staroměstském náměstí a náměstí Míru, ale díky praktické poloze jsou ideální ke shánění dárků na poslední chvíli. Jsou menší než Staroměstské trhy, ale mívají překrásný vánoční strom, který se zvláště dobře vyjímá z horních pater některé z nedalekých kaváren. Nedávné snahy o vylepšení trhů na Václavském náměstí jsou příslibem toho, že i zdejší vánoční trh dozná nějakých vylepšení.

  Více o této kategorii

 • Budova Legiobanky | Praha Budova Legiobanky

  V ulici Na poříčí, která vede na Florenc, do čtvrti plné kancelářských budov, se nachází budova Legiobanky, která je prvotřídní ukázkou rondokubismu v Praze. Legiobanku musí milovníci architektury bezpodmínečně vidět. Budovu projektoval Josef Gočár a postavena byla mezi lety 1921 až 1923. Budova byla v té době vynikající ukázkou českého vlastenectví. Impozantní budova má fasádu navrženou známým českým kubistickým sochařem Ottou Gutfreundem, prvním kubistickým sochařem na světě. Na fasádě je jeho plastika českých legionářů a jejich bitev v Srbsku během...

  Více o této kategorii

Go Up