Home / Lifestyle / Zahrady a parky v Praze / Zahrady a parky na Malé Straně

Paláce, tiché dvory, klikaté dlážděné uličky a mnohé další jsou typické pro pražskou čtvrť Malá Strana. Tato čtvrť je také domovem mnoha nezapomenutelných zelených ploch jako je kopec Petřín, z něhož je nádherný výhled na město, Vrtbovská zahrada, skrytá barokní zahrada zapsaná na seznamu UNESCO, a Kampa, zelený pás země ideální pro piknik a relaxaci. Pokud se chcete o zahradách a parcích Malé Strany dozvědět něco více, přečtěte si texty níže, kde jsou parky a zahrady na Malé Straně představeny také pomocí barevných fotografií a map.