Muzea a galerie v Praze

Evropa je proslulá mnoha báječnými věcmi. Nejpůsobivější vlastností tohoto kontinentu je obrovské množství zdejších galerií a muzeí. Každé velkoměsto je jimi doslova napěchované – těmito základními zdroji dějinného poznání zachyceného na plátně či vytesaného do kamene, předmětů nevyčíslitelné hodnoty, jež nám minulost zanechala ke zkoumání a poučení o historii umění i o naší vlastní budoucnosti. Kýženým cílem cest znalců umění, studentů dějin umění i zvědavých turistů, toužících pověsit si dokonalou repliku Mony Lisy nad krb nebo nahého Davida do zahrádky, byla dlouhou dobu západní Evropa. To už ale neplatí. Sbalte si kufry a alou na východ! Střední a východní Evropa je plná zajímavých muzeí a galerií, jež čekají na vaše láskyplné prozkoumání. A zatímco v galeriích a muzeích na Západě najdeme důvěrně známé mistry, východoevropská muzea a galerie mají něco, co na Západě nemají: vlastní dějiny v obrazech a mezi nimi spoustu soudobých děl, jež křičí svou pravdu a někdy i nostalgii po strastech a hrůzách života za železnou oponou. Jedno město si zaslouží zvláštní pozornost, pokud jde o muzea, a tím městem je Praha. Toto místo, mnohými po dlouhá léta považované za exotické či dokonce nebezpečné, je dnes jednou z nejvyhledávanějších destinací Evropy s překrásně zachovanými skvosty architektury a s řadou zcela mimořádných pražských muzeí. Toto město sta věží, kde každý den zejména v bývalých průmyslových čtvrtích otevírají nové galerie, je na pokraji něčeho velikého. Pojeďte sem, než to vybouchne, a varuji vás – nebude to dlouho trvat, protože Praha již není nejlépe střeženým tajemstvím Evropy. Podívejte se na námi doporučená pražská muzea a galerie, jejichž seznam najdete níže spolu s detailními popisy, fotkami, kontaktními údaji a mapkami a jež reprezentují téměř všechna muzea a galerie v Praze.

 • Prague Museums and Galleries Pražská muzea a galerie

  Město Praha je jednou z nejvyhledávanějších evropských destinací s překrásně zachovanými skvosty architektury a s řadou zcela mimořádných pražských muzeí. Toto město sta věží, kde každý den zejména v bývalých průmyslových čtvrtích otevírají nové galerie, je na pokraji něčeho velikého. Pojeďte sem, než to vybouchne, a varuji vás – nebude to dlouho trvat, protože Praha již není nejlépe střeženým tajemstvím Evropy co se týče muzeí a galerií. Podívejte se na námi doporučená pražská muzea a galerie, jejichž seznam najdete níže spolu s detailními popisy, fotkami, kontaktními údaji a mapkami a jež reprezentují téměř všechna muzea a galerie v Praze. Je...

  Více o této kategorii

 • Národní Muzeum | Hlavní budova Sbírky Národního muzea

  Národní muzeum je největším muzejním komplexem v České republice. Muzeum, které tvoří více než deset budov, z nichž některé se nacházejí mimo hlavní město Prahu, se pyšní milióny zajímavých artefaktů a unikátních předmětů z minulosti. Cílem muzea je dále rozvíjet národní identitu České republiky v rámci jejího území, celé Evropy i světa. Působivá sbírka obsahuje předměty z oblasti botaniky, entomologie, zoologie, antropologie, archeologie, mykologie, paleontologie a mineralogie. Sbírky sahají od přírodních věd po specifické oblasti sociologie. Níže najdete všechny budovy, v nichž se sbírky Národního muzea nacházejí.

  Více o této kategorii

 • Národní galerie v Praze | Gustav Klimt Sbírky Národní galerie

  Národní galerie vystavuje své nádherné sbírky umění od doby středověku až po 21. století na osmi jedinečných místech, jimiž jsou zrekonstruované paláce a kláštery i funkcionalistická budova. Každá z budov je domovem rozsáhlé a cenné expozice a díky krásným artefaktům, které jsou v nich trvale vystaveny, pozvedává Národní galerie českou a středoevropskou kulturu. Historie Národní galerie se započala v roce 1796, kdy si skupina českých šlechticů a středostavovských intelektuálů zformovaná do Společnosti vlasteneckých přátel umění vzala za své povznést rozpadající se estetické cítění místních obyvatel. Společnost založila Akademii výtvarných umění a první veřejnou obrazárnu. Tato obrazárna se po staletí významně...

  Více o této kategorii

 • Moderní a současné umění | Praha | Kupka Moderní a současné umění

  V Praze lze najít nejrůznější instalace moderního, postmoderního a současného umění, soukromé galerie a muzea, které uspokojí vaši potřebu po moderním umění. Veletržní palác, který je součástí Národní galerie v Praze, byl kdysi předurčen k tomu, aby svou velikostí a kulturním významem předčil Centre Pompidou v Paříži. To je dokladem toho, že Praha byla a je připravena přijmout moderní umění. Z historického hlediska má Praha silné zázemí v modernismu, který se projevil v avantgardním hnutí Osmy, tedy v dílech Emila Filly, Bedřicha Feigla, Maxe Horba, Bohumila Kubišty, Otakara Kubína, Emila Pittermanna, Williho Nowaka a Antonína Procházky, stejně jako ve funkcionalistickém...

  Více o této kategorii

 • Galerie hlavního města Prahy | Muzea a galerie Galerie hlavního města Prahy

  Po Národni galerii v Praze je Galerie hlavního města Prahy založená v roce 1963 druhou nejdůležitější institucí. Úkolem Galerie hlavního města Prahy je shromažďovat, uchovávat a vystavovat české umění 19., 20. a 21. století. Dnes po téměř padesáti letech existence vlastní Galerie hlavního města Prahy přibližně 14 530 uměleckých děl. Za tuto dobu uspořádala Galerie hlavního města Prahy více než 650 výstav po celé Praze na místech jako je Dům U kamenného zvonu, Dům U zlatého prstenu, Bílkova vila, Trojský zámek a Městská knihovna. Níže naleznete přehled expozic Galerie hlavního města Prahy spolu s fotografiemi, kontaktními informacemi a mapkami.

  Více o této kategorii

Go Up