Sbírky Národního muzea

Národní muzeum je největším muzejním komplexem v České republice. Muzeum, které tvoří více než deset budov, z nichž některé se nacházejí mimo hlavní město Prahu, se pyšní milióny zajímavých artefaktů a unikátních předmětů z minulosti. Cílem muzea je dále rozvíjet národní identitu České republiky v rámci jejího území, celé Evropy i světa. Působivá sbírka obsahuje předměty z oblasti botaniky, entomologie, zoologie, antropologie, archeologie, mykologie, paleontologie a mineralogie. Sbírky sahají od přírodních věd po specifické oblasti sociologie. Níže najdete všechny budovy, v nichž se sbírky Národního muzea nacházejí.

 • Národní muzeum | Exteriér Národní muzeum

  Národní muzeum je největší muzejní komplex České republiky. Muzeum ve více než desíti budovách (z nichž některé jsou mimo Prahu) shromažďuje miliony artefaktů a předmětů z historie. Smyslem muzea je rozvoj a prohlubování národní identity v Českých zemích, na evropském kontinentu i v celém světě. Jeho impozantní sbírky pokrývají oblasti botaniky, entomologie, zoologie, antropologie, archeologie, mykologie, paleontologie a mineralogie, a sahají od přírodních věd až po jednotlivá společenskovědní odvětví. Hlavní budova této instituce, zvaná prostě Národní muzeum, je nepřehlédnutelná. Tato...

  Více o této kategorii

 • Národní památník na Vítkově | Praha Národní památník na Vítkově

  Národní památník na Vítkově, po více než dvouleté rekonstrukci otevřen veřejnosti 29. října 2009, se spolu s impozantní sochou Jana Žižky hrdě tyčí nad Prahou. Masivní bílá budova byla po dlouhou dobu jak historickým monumentem, tak určitým prokletím – tuto pověst získal Památník snad proto, že zde v roce 1953 bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda a bylo zde vystavováno jeho tělo. Expozice s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“ zachycuje významné zlomy v českých dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila...

  Více o této kategorii

 • Náprstkovo muzeum | Praha Náprstkovo muzeum

  Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je jednou ze stálých expozic Národního muzea a představuje svým návštěvníkům unikátní etnografické sbírky nashromážděné českým vlastencem, mecenášem a národním buditelem Vojtěchem Náprstkem v 19. století. Sbírkové předměty muzea ze všech končin světa pocházejí nejen z darů zakladatele muzea Vojtěcha Náprstka, ale i od jeho přátel a známých z řad českých exulantů, cestovatelů a etnografů. Sbírky zahrnují předměty z celého světa, zejména však ze Severní a Jižní Ameriky, tichomořských ostrovů a Austrálie. Náprstkovo muzeum je...

  Více o této kategorii

 • Lapidárium | Praha Lapidárium Národního muzea

  V areálu holešovického Výstaviště se nachází Lapidárium Národního muzea. Najdete zde rozsáhlou sbírku kamenných soch, z nichž většina vznikla v Čechách v období od 11. do 19. století. Národní Muzeum má ve svých sbírkách celkem více jak 2000 skulptur, z nichž jen nejlepších 400 kusů je vystaveno zde. V Lapidáriu jsou vystaveny původní sochy z Karlova mostu, sochy z Lorety a Vyšehradu. Skulptury jsou rozmístěny v osmi výstavních sálech. Za zmínku stojí, že v roce 1995 bylo Lapidárium zařazeno mezi...

  Více o této kategorii

 • Antonín Dvořák Museum Muzeum Antonína Dvořáka

  Navštivte Muzeum Antonína Dvořáka, které náleží do celku Národního muzea, a užijte si odpoledne s Mistrem. Muzeum od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika. Vystavují se zde krásné kolekce osobních předmětů Antonína Dvořáka, dobové fotografie, korespondence, notové rukopisy, zápisy a jiné zajímavosti. V muzeu si můžete prohlédnout i Dvořákův psací stůl, brýle na čtení, klavír, talár z promoce v Cambridge nebo violu. Letohrádek nechal postavit na začátku 18. století Jan Václav Michna z Vacínova....

  Více o této kategorii

 • Národopisné muzeum Musaion | Praha Národopisné muzeum – Musaion

  Na zeleném Petříně v Kinského zahradě se nachází národopisná expozice Musaion Národního muzea. Od roku 2005 sídlí tato expozice v Letohrádku Kinských, nádherné budově v klasicistním stylu. Muzeum se zaměřuje na historii regionální kultury České republiky, konkrétně na materiální i duchovní dědictví, bydlení, zemědělství a zvyky, které souvisejí s moderním způsobem udržování tradičních řemesel a lidových zvyků a oslav. Muzeum pořádá různá společenská setkání, workshopy, folklórní koncerty a výstavy. V budově se dále nachází knihovna, archív, přednáškový sál, muzejní obchod...

  Více o této kategorii

 • Budova Muzea Bedřicha Smetany | Praha Muzeum Bedřicha Smetany

  Muzeum Bedřicha Smetany se nachází na Starém Městě vedle Karlova mostu u řeky Vltavy. Sídlí v překrásné novorenesanční budově, která dříve sloužila jako Staroměstská vodárna. Budova byla postavena v letech 1883-4 a vyznačuje se krásnou sgrafito fasádou navrženou známými českými malíři Mikolášem Alešem a Františkem Ženíškem. Město Praha zapůjčilo v roce 1935 budovu Společnosti Bedřicha Smetany za účelem vybudování muzea, které bylo ve vodárně otevřeno v roce 1936. Současná podoba muzea a výstava se datuje do roku 1998. V muzeu...

  Více o této kategorii

 • Národní muzeum – budova bývalého Federálního shromáždění Národní muzeum – budova bývalého Federálního shromáždění

  Dne 1. června 2009 převzalo Národní muzeum od Rádia Svobodná Evropa symbolické klíče od budovy bývalého Federálního shromáždění, které se tak stalo novou budovou muzea v horní části Václavského náměstí. Nová budova Národního muzea, která bezpochyby zaujme svojí monumentální a chladnou architekturou, vznikla z bývalé Pražské burzy a vždy vzbuzovala v lidech protichůdné pocity – někteří ji obdivovali, jiní nenáviděli. Ke stávajícímu objektu Pražské burzy byla provedena přístavba a zároveň byla vztyčena unikátní monumentální nadstavba. Ta je řešena v ocelovém...

  Více o této kategorii

 • České muzeum hudby | Praha České muzeum hudby

  Na Malé Straně v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdalény se nachází České muzeum hudby. Kostel byl postaven v 17. století, poté přestavěn do současné podoby a v minulosti sloužil jako policejní kasárna a archív. Výsledkem je směsice architektonických stylů, která působí příjemně a působivě. Obzvláště úchvatná je velká hala, kde se pravidelně konají koncerty klasické hudby. Národní Muzeum využilo předností této budovy a prostor oživilo. Nyní jsou zde k vidění kromě jiných hudebních nástrojů také jedny z největších varhan...

  Více o této kategorii

Go Up