Národní muzeum je největším muzejním komplexem v České republice. Muzeum, které tvoří více než deset budov, z nichž některé se nacházejí mimo hlavní město Prahu, se pyšní milióny zajímavých artefaktů a unikátních předmětů z minulosti. Cílem muzea je dále rozvíjet národní identitu České republiky v rámci jejího území, celé Evropy i světa. Působivá sbírka obsahuje předměty z oblasti botaniky, entomologie, zoologie, antropologie, archeologie, mykologie, paleontologie a mineralogie. Sbírky sahají od přírodních věd po specifické oblasti sociologie. Níže najdete všechny budovy, v nichž se sbírky Národního muzea nacházejí.